Så fungerar sophämtningen

Detta får läggas i sopkärlet

I sopkärlet får du lägga dina hushållssopor, med undantag för förpackningar som du själv lämnar på en återvinningsstation och farligt avfall som du lämnar på återvinningscentralen i Stigen. Grovavfall och trägårdsavfall ska inte heller läggas i soppåsen, utan lämnas på återvinningscentralen i Stigen.

Hämtning och intervall

Ragn-Sells hämtar normalt ditt hushållsavfall varannan vecka i hela kommunen. Tätare eller längre hämtningsintervall går att ordna vid överenskommelse eller efter ansökan. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av kommunens ansvar, till exempel avfall från personalutrymmen och städsopor. Därför ska även verksamheter ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall.
Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden maj till september, det vill säga 11 hämtningar per år.

Matavfall

Om du har ett matavfallsabonnemang töms ditt bruna kärl för matavfall varannan vecka samtidigt som ditt kärl för restavfall, i en bil med separata lastutrymmen. Ställ därför ut ditt matavfallskärl samtidigt som ditt kärl för restavfall på samma dag som du tidigare haft soptömning. Har du tömning var fjärde vecka på restavfallet ska ditt matavfallskärl ändå ställas ut var annan vecka, detta för att minska risk för lukt och skadedjur.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier