Nedsatt hämtningsfrekvens av restavfall

Kommunens mål är att tillsammans minska våra avfallsmängder. Vissa hushåll har kommit långt i det arbetet och behöver därför inte få sina sopor hämtade så ofta. En förutsättning för längre hämtningsintervall är att allt matavfall komposteras i en godkänd typ av kompost och att alla förpackningar sorteras ut och lämnas för återvinning på någon av kommunens återvinningsstationer.

Du ansöker om att få förlängt hämtningsintervall av dina hushållssopor, hos Dalslands Miljö & Energiförbund. Blankett förlängt hämtningsintervall hittar du här.
Avgift tas ut för anmälan enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är för närvarande 1 002 kr.

Information om kompost.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier