Uppdaterad information om Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av spridningen av Coronaviruset (covid-19) vill kommunen uppmana alla som har frågor om viruset att ta del av bekräftad information från ansvariga myndigheter. Se länkar nedan.

Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat de senaste dygnen. Samtidigt ser SOS Alarm en viss ökning av samtal till 112, till följd av extremt hög belastning på såväl 1177 som 113 13.

Vi vill därför be alla att först och främst söka svar på sina frågor via webben. Har man ändå behov av att prata med någon om allmänna frågor om viruset kan man ringa 113 13. Upplever man däremot symptom och behöver sjukvårdsrådgivning bör man vända sig direkt till 1177. Det är viktigt att komma ihåg att 112 endast ska användas i nödsituationer när det finns fara för liv, egendom eller miljö.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om utvecklingen kring coronaviruset. Frågor och svar uppdateras kontinuerligt samt även riskbedömningar och råd till allmänheten.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga att avstå sociala kontakter både i arbetslivet och privat för att begränsa riskerar att sprida smitta.

Information om Coronaviruset finns på följande sidor:


Beslut i Färgelanda kommun med anledning av Coronaviruset

2020-03-31 Nationellt beslut om besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har fattat ett beslut gällande nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Beslutet gäller från och med 2020-04-01. Beslut som tidigare fattats av Färgelanda kommun i två veckors perioder gällande besöksförbud inom äldreomsorgen är därmed inte längre giltiga. Dock är besluten fattade av Färgelanda kommun gällande daglig verksamhet och LSS fortfarande giltiga. 

Mer information om beslutet finns att läsa på bland annat krisinformation.se, se länk ovan.

2020-03-25 Just nu är det flera företag i kommunen som blivit tvungna att permittera personal till följd av Coronvirusets spridning

Har du barn på förskola och blivit permitterad gäller samma regler som för arbetssökande eller föräldralediga. Det vill säga, ditt barn har rätt att vara på förskolan upp till 15 timmar i veckan. Gör upp om placeringstid i samråd med personalen på din förskola.

Barnomsorgsavgiften

Din barnomsorgsavgift baseras hushållets sammanlagda inkomst. Om den ändras reglerar vi din avgift enligt gällande taxa. Kom ihåg att du i så fall behöver lämna uppgift ändrad inkomstuppgift till oss på områdeskontoret, maila då Annika.bandgren@fargelanda.se

2020-03-25
Daglig verksamhet och aktiviteter på Särskilt boende

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare två veckor och är giltigt tom 2020-04-08. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-25 Besöksrestriktioner Särskilt boende, korttidsenhet och växelvård

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt införa besöksförbud på våra korttidsenheter och växelvårdsplatser, samt införa besöksrestriktioner på våra särskilda boende. Besöksrestriktioner finns upphängda på varje boendes entrédörr. Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare två veckor och är giltigt tom 2020-04-08. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-18 - Tillfällig distansutbildning vuxenutbildningen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Det innebär att från och med onsdag den 18 mars kommer all utbildning vid Färgelanda vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar vid Färgelanda vuxenutbildning ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Detta gäller tills vidare.

Vid frågor om distansundervisning och prov kontakta Färgelanda vuxenutbildning på tel. 0528-567 251

Mer om distansundervisning finns att läsa på Skolverket och Folkhälsomyndighetens hemsida.

2020-03-17 - Besöksförbud på särskilt boende.
Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Covid-19. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt införa besöksförbud på våra särskilda boenden. Information om besöksförbudet finns upphängda på varje boendes entrédörr. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgruppen för att bli smittade. Beslutet gäller från och med 2020-03-17 och löper två veckor fram i tiden. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-13 - Dagligverksamhet och aktiviteter på Särskilt boende.
Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa dagligverksamhet samt aktiviteter på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgruppen för att bli smittade. Beslutet gäller från och med 2020-03-16 och löper två veckor fram i tiden. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-13 - Besöksrestriktioner för särskilt boende, korttidsenhet och växelvård.

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt införa besöksförbud på våra korttidsenheter och växelvårdsplatser, samt införa restriktioner för besökare på våra särskilda boenden. Besöksrestriktioner finns upphängda på varje boendes entrédörr. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgruppen för att bli smittade. Beslutet gäller från och med 2020-03-13 och löper två veckor fram i tiden. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Tillförordnad kommunchef
Per Wahlén
0528-567105

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier