Naturvårdsprogram

Antaget: 2014-05-14 § 85
Laga kraft: 2014-07-23

Naturvårdsprogrammet sammanfattar befintliga kunskaper om naturen och erfarenheter från naturvårdsarbetet i kommunen och är ett vägledande program för framtida naturvårdsarbete, fysisk planering och lovgivning. Naturvårdsprogrammet visar hur vi ska ta vara på de rika naturvärden vi har i Färgelanda kommun. Det är ett aktuellt faktaunderlag som bidrar till kunskapsspridning om natur och friluftsliv, vilket också kan medföra förstärkt hembygdskänsla hos kommuninvånarna. Här kan du läsa om olika naturområden och hur vi vill ta vara på de rika naturvärdena i kommunen.


Dokument och bilagor

Chef Samhällsutvecklingssektorn
Patrick D´Imporzano
0528-567525
T.f. Plan- och byggchef
Evelina Hofling
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier