rodamattan

Linje

Vädervarningar från SMHI

Det råder översvämningar inom Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Linje

SKOLSTARTEN I FÄRGELANDAS KOMMUNALA SKOLOR

Alla elever hälsas hjärtligt välkomna till läsåret 2014/2015 som börjar onsdagen den 20 augusti. Alla elever har hel läsdag enligt schema (gäller inte elever som fått annan information).

Högsäter skola kl. 08:40 
Bruksskolan kl. 08:30 
Valboskolan år F-6 kl. 07:50  
Valboskolan år 7-9         kl. 07:50    

Vid förfrågningar angående skolskjutsar kontakta nedan angivna entreprenörer eller Ullagun Sundberg Svensson, kommunkontoret, tel 0528 - 56 71 18.

Taxi Dalsland, tel 0530-600 32, Högsäter skola, högstadieturer.
Ödeborgs Buss, tel 0528-106 96, Valboskolan F-6, Bruksskolan, högstadieturer.

Linje

Nya medarbetare till Barn och utbildning

Vi är glada att meddela att två nya medarbetare börjar i kommunen den 11 augusti. Lars Melin, skolkurator och Gunnar Spångberg, verksamhetsutvecklare.

Vi hälsar dem hjärtligt välkomna.

Linje

Krisberedskap

Är du myndig och frisk har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet. Det betyder att du bör tänka efter före något händer, både för att minska riskerna men också för att kunna hantera en olycka eller en kris så bra som möjligt. Hur ser din krisberedskap ut?

Läs mer