rodamattan

Linje

Ingen föds till extremist

”I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.”

Färgelanda kommun arbetar med en lokal handlingsplan..  Läs mer..

Linje

Världens jul

Torsdag 3 december kl 16:30 Centrumhuset

Läs mer..

Linje

Grannsamverkan

- Den 3 december klockan 19 inbjuds det till informationsmöte om grannsamverkan

Läs mer..

Linje

Diskussionsforum - föräldrastöd

  

Läs mer..

Linje

Program för årets Julmarknad i Färgelanda centrum

  

Läs mer..                       Läs mer..

Linje

Kurt Wiklander

Pianokonsert i Centrumhuset 30 november klockan 15:00

Läs mer..

Linje

Omsorgscollege

-En förening för samverkan, en certifiering pågår i Fyrbodal för att få starta vård- och omsorgscollege

Läs mer..

Linje

Flyktingkatastrofen

Läs mer..

Linje

Regionalt bidrag för företagsutveckling   

Läs mer..

Linje

Informationsträffar - Starta eget hösten 2015 

- Kostnadsfria tips och råd inför din företagsstart

Läs mer..

Linje

Energikalkylen - vad smart!

Energimyndigheten har tagit fram ett onlineverktyg som hjälper dig som bor i lägenhet- eller villa att bli energismart.

Läs mer.. 

Linje

Ny skolskjutsorganisation - läsåret 2015/2016

Inför HT-2015 kommer skolskjutsorganisationen för elever inom Färgelanda kommun att förändras. 

Läs mer..

Linje

Linje

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer..  (extern länk)