rodamattan

Linje

Hälsa på lika villkor

likavillkor_BANN

Folkhälsomyndigheten utför årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor..

Läs mer..

Linje

Feriepraktik 2015

Från och med måndag den 16 mars går det att söka någon av Färgelanda kommuns feriepraktikplatser för sommaren 2015. I år riktar vi oss särskilt till dig som sökt eller påbörjat en utbildning inom gymnasiets nationella program. Sista ansökningsdag är 22 maj.

Läs mer..

Linje

Utställning i Konsthallen

Katarina Ekelund visar "Energi = Vägen x Kraften"
21/3 - 21/4 2015. 

Läs mer..

Linje

Blå Stjärnan informerar

Blå stjärnan har tagit fram en kampanj för hur djurägare kan förberada sig inför olika sorters kriser, exempelvis strömavbrott.

Läs mer..

Linje

Affären "Nytt & Begagnat"

ESS Regnbågen har öppnat affär.

Läs mer..

Linje

Sotning/brandskyddskontroll

F.r.o.m. 1 jan 2015 har NÄRF uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll.

Läs mer..

Linje

Linje

 

Centrumhus

Vad händer i Färgelanda? 
Mars & April

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer.. (extern länk)