rodamattan

Linje

Skolstart läsår 2015/2016

Alla elever hälsas hjärtligt välkomna till läsåret 2015/2016 som börjar tisdagen den 18 augusti.

Läs mer.. 

Linje

Färgelanda Cup

Jubileumsfestival fredagen den 7 augusti.  

Läs mer..

                          

Linje

Vägbelysning Ödeborg

Belysningen vid bron genom Ödeborg fungerar inte fullt ut.

Läs mer.. 

Linje

Kräftpest 

I stora delar av Dalbergså vattensystem är det nu kräftfiskeförbud på grund av kräftpest.

Mer information om detta finns på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Läs mer.. 

Linje

Ny skolskjutsorganisation - läsåret 2015/2016

Inför HT-2015 kommer skolskjutsorganisationen för elever inom Färgelanda kommun att förändras. 

Läs mer..

Linje

Nominering av årets företagare 2015 i Färgelanda kommun

Du som kommuninvånare är nu välkommen att delta i nomineringsarbetet för årets företagare... 

Läs mer..

Linje

Information om fastighetsrättsliga avtal

Den 1 juli 2013 inträdde den såkallade förnyelselagen som innebär att fastighetsrättsliga avtal som ingicks före den 1 juli 1968 kommer att försvinna den sista december 2018 om dessa inte förnyas innan dess. Vill man som fastighetsägare ha kvar sin rättighet...

Läs mer..

Linje

Ödebrogs bruk nu och då

j

Linje

Linje

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer..  (extern länk)