rodamattan

Linje

Utställning i Konsthallen

Ossian Gustavsson, "Vad som komma skall".
14/2 - 17/3 2015. 

Läs mer..

Linje

Blå Stjärnan informerar

Blå stjärnan har tagit fram en kampanj för hur djurägare kan förberada sig inför olika sorters kriser, exempelvis strömavbrott.

Läs mer..

Linje

Informationskväll samverkande överförmyndare

Samverkande överförmyndare har informationskvällar med tema årsräkningar under februari..

Läs mer..

Linje

Affären "Nytt & Begagnat"

ESS Regnbågen har öppnat affär.

Läs mer..

Linje

Sotning/brandskyddskontroll

F.r.o.m. 1 jan 2015 har NÄRF uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll.

Läs mer..

Linje

Utställning i Konsthallen 10 jan - 2 feb 2015

Läs mer..

Linje

Nya bidragsnormer 2015

För dig som är intresserad finns nu kommunens nya bidragsnormer för föreningar samt nya blanketter tillgängliga. Se vidare under respektive länk nedan.

Bidragsnormer
Blanketter

Linje

Ny samhällsbyggnadschef

Läs mer..

Linje

LOV - Valfrihet i hemtjänsten

Från och med 2012-01-01 tillämpar Färgelanda kommun valfrihet i hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Du som företagare kan ansöka om att bli godkänd som utförare av service- och omsorgstjänster

Läs mer.. 

Linje

Ny översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har 2014-09-03 §128 beslutat att anta ny översiktsplan för Färgelanda kommun, ÖP 14. Beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla under tiden 2014-09-22 till 2014-10-13.

Läs mer..

Linje

 

Centrumhus

SPORTLOV 2015

Vad händer i Färgelanda? 
Februari

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer.. (extern länk)