rodamattan

Linje

Information om översvämningar

Läs mer...

Linje

Ny samhällsbyggnadschef

Läs mer..

Linje

Valresultat

Se hur Riksdagens och Färgelanda kommuns valresultat ser ut på Valmyndighetens hemsida.

Extern länk: Val.se

Linje

Peppar Peppar!

FN:s internationella äldredag uppmärksammas den 1 oktober i centrumhuset.

Läs mer.. 

Linje

Nationella anhörigdagen

"Hur ska jag orka?" - Föreläsning den 6 oktober kl 18.00 i Dalslands Folkhögskola, Färgelanda.

Läs mer.. 

Linje

VA i femman

VA i femman står för Vatten och Avfallshantering i femman, och är ett återkommande projekt där man har som mål att informera och engagera personer i tidigt skede om miljöfrågor. Därför har vi lagt satsningen på elever i femte klass. Vi bjuder in alla femteklassare i Färgelanda Kommun till ett studiebesök hos oss på Skansverket i Uddevalla.

Läs mer!

Linje

Ny översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har 2014-09-03 §128 beslutat att anta ny översiktsplan för Färgelanda kommun, ÖP 14. Beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla under tiden 2014-09-22 till 2014-10-13.

Läs mer..

Linje

 


Birds2

Vad händer i Färgelanda?
Oktober

Naturkalender 2014 

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer.. (extern länk)