rodamattan

Linje

Valresultat

Se hur Riksdagens och Färgelanda kommuns valresultat ser ut enligt SVTs statistik.

Riksdagsval Sverige

Riksdagsval Färgelanda

Kommunval Färgelanda

Linje

VA i femman

VA i femman står för Vatten och Avfallshantering i femman, och är ett återkommande projekt där man har som mål att informera och engagera personer i tidigt skede om miljöfrågor. Därför har vi lagt satsningen på elever i femte klass. Vi bjuder in alla femteklassare i Färgelanda Kommun till ett studiebesök hos oss på Skansverket i Uddevalla.

Läs mer!

Linje

Krisberedskap

Är du myndig och frisk har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet. Det betyder att du bör tänka efter före något händer, både för att minska riskerna men också för att kunna hantera en olycka eller en kris så bra som möjligt. Hur ser din krisberedskap ut?

Läs mer