rodamattan

Linje

Ändrade hämtningsdatum för sopor under jul och nyår 2014.

Läs mer..

Linje

Nya bidragsnormer 2015

För dig som är intresserad finns nu kommunens nya bidragsnormer för föreningar samt nya blanketter tillgängliga. Se vidare under respektive länk nedan.

Bidragsnormer
Blanketter

Linje

Invigning familjecentral den 3 december

Läs mer..

Linje

Julmarknad 30 november

Läs mer..

Linje

Centrum- och kommunhusets öppettider jul- och nyår

Läs mer..

Linje

Ny samhällsbyggnadschef

Läs mer..

Linje

LOV - Valfrihet i hemtjänsten

Från och med 2012-01-01 tillämpar Färgelanda kommun valfrihet i hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Du som företagare kan ansöka om att bli godkänd som utförare av service- och omsorgstjänster

Läs mer.. 

Linje

Ny översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har 2014-09-03 §128 beslutat att anta ny översiktsplan för Färgelanda kommun, ÖP 14. Beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla under tiden 2014-09-22 till 2014-10-13.

Läs mer..

Linje

 

Vad händer i Färgelanda?
December

Vad händer i Färgelanda? Januari 

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer.. (extern länk)