rodamattan

Linje

Invigning familjecentral den 3 december

Läs mer..

Linje

Julmarknad 30 november

Läs mer..

Linje

Centrumhusets öppettider jul- och nyår

Läs mer..

Linje

Ny samhällsbyggnadschef

Läs mer..

Linje

LOV - Valfrihet i hemtjänsten

Från och med 2012-01-01 tillämpar Färgelanda kommun valfrihet i hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Du som företagare kan ansöka om att bli godkänd som utförare av service- och omsorgstjänster

Läs mer.. 

Linje

Ny översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har 2014-09-03 §128 beslutat att anta ny översiktsplan för Färgelanda kommun, ÖP 14. Beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla under tiden 2014-09-22 till 2014-10-13.

Läs mer..

Linje

Världens Jul 2014

Vad händer i Färgelanda?
November

Naturkalender 2014 

Krisberedskap
Är du myndig och har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet? 
MSB förberer dig om krisen kommer.
Läs mer.. (extern länk)