Äldreomsorg

Att du trivs och känner dig trygg - det är det viktigaste hur du än bor. För att underlätta din dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.

Du är alltid välkommen att kontakta biståndsenheten i Färgelanda för att få mer information.

Anhörigstöd

Det är många Färgelandabor som hjälper någon anhörig eller närstående som är gammal, långvarigt sjuk eller funktionshindrad.

Se även...

Biståndsenheten

För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten.

Färdtjänst

Färdtjänstens uppgift är att underlätta för funktionshindrade personer att leva ett aktivt och självständigt liv.

Hemtjänst

Du kan få hjälp med att bo hemma. Hjälpen kan bestå av: personlig hygien, toalettbesök, städning, inköp, ledsagning och färdiglagad mat.


Färgelanda kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten, vilket innebär att du som beviljats hemtjänst själv kan välja vilket företag som ska hjälpa dig där hemma.

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård betyder att sjukvård utförs i hemmet, det vill säga i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Vården som bedrivs är allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård och omfattar alla åldersgrupper även i livets slut.

Äldreboende

Om du har vårdats på sjukhus, och behöver ytterligare vårdhjälp och/eller rehabilitering innan du kan klara dig själv.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier