Personligt ombud

Personliga ombud fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vår roll är att ge stöd och hjälp till personer som fyllt 18 år och som har en psykisk funktionsnedsättning och vi arbetar på uppdrag av den enskilde. Som personligt ombud kan vi inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar. Däremot ska vi se till att samordning sker av insatser där flera myndigheter är inblandade. Det är också viktigt att hjälpa den enskilde till vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Personliga ombud är helt fristående gentemot andra myndigheter. Vi har inte någon dokumentationsskyldighet. Att få hjälp av ett personligt ombud är frivilligt och kostar inget för den enskilde.

 

Ett Personligt ombud har som uppgift
  • Att tillsammans med Dig ta reda på vilken hjälp Du behöver.
  • Att tillsammans med Dig se till att Dina behov av vård, stöd och service utgår ifrån Dina önskemål och lagliga rättigheter.
  • Att bistå och stödja Dig vid kontakter med sjukvården, vid kontakter med socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller andra för dig viktiga instanser.
Bra att veta:
  • Personligt ombud har ingen myndighetsutövande roll.
  • Personligt ombud har tystnadsplikt.
  • Personligt ombud för inga journaler.
  • Personligt ombud svarar inte för vård och behandling.
  • Personligt ombud kan inte överta annan myndighets ansvar.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier