Hemrehab

- Rehabilitering i hemmiljö
Hemrehab är till för dig som är i behov av en träningsperiod i din hemmiljö. De dagliga aktiviteterna i din egen miljö är viktiga för din återhämtning och förbättring.
Meningsfullheten i att rehabiliteras i din egen miljö påverkar ditt tillfrisknande på ett positivt sätt. Målet med hemrehabilitering är att i samverkan med dig, skapa bättre förutsättningar för snabbare återhämtning efter sjukdom eller skada. Genom träning och aktiva insatser på hemmaplan, vill vi stötta dig till att klara ditt dagliga liv så självständigt och oberoende som möjligt, med bibehållen trygghet.
Hemrehab pågår under en begränsad tidsperiod, max 8 veckor. Hemrehabperioden kan avslutas efter kortare tid om rehabbehovet upphör, och beslut om ny hemrehabperiod kan tas utifrån vårdplanering.
Avgift för hemrehab samt eventuell utprovningsavgift för hjälpmedel tillkommer, se kommunens taxor och avgifter.
Sjukgymnast och Arbetsterapeut genomför bland annat:
  • Bedömning av behovet av träning och behandling utifrån ett funktionellt perspektiv.
  • Upprättar en individuell plan för rehabilitering i samverkan med dig.
  • Bedömer behov, provar ut och förskriver lämpliga hjälpmedel.
  • Bedömer i samverkan med handläggare för bostadsanpassning, behovet av ev. anpassningar i din bostad
  • Delegerar/ordinerar, vid behov, arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal. 
Resultatenhetschef
Ulla Morsing
0528-567670

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier