Anhörigstöd


Anhöriga som stöttar eller vårdar någon är en stor men dold grupp. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa till men för att orka med den krävande anhörigrollen finns stöttning och insatser som underlättar.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till:
- Anhöriga till personer med funktionshinder
- Anhöriga till långvarigt sjuka
- Anhöriga till äldre

Som anhörig kan exempelvis räknas förälder/barn, make/maka, släkting, granne eller god vän. Målet med kommunens anhörigstöd är att synliggöra och stötta, för att underlätta för anhöriga och förebygga utbrändhet.

Exempel på vad anhörigstöd kan innebära:
- Information och vägledning
- Samtalspartner/rådfrågning/bollplank
- Träffa andra i liknande situation
- Mer utbildning om till exempel aktuell sjukdom
- Trivselaktiviteter
- Individuellt stöd, bistånd enligt SoL eller LSS

Sidan uppdaterades 2016-12-09

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier