Vatten


Källaröversvämningar

Risken för källaröversvämningar är störst i samband med häftiga regn och hastig snösmältning. Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de kan klara normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall
eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system dvs där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Va-verket kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fatighet är ansluten till.

Även vid torrväder inträffar störningar i avledningen av avloppsvatten. Tillfälliga stopp orsakas oftast på att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m.m. De vanligaste störningarna inträffar i servisledningar dvs ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan.

En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk- tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Förebyggande åtgärder mot källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisledningen, placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall. Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning, när fettet stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.
 • Installera automatiska bakvattenventiler eller avstängningsbara golvbrunnar
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet

Att tänka på om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål
 • Kontakta försäkringsbolaget
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten
 • Anmäl översvämningen till va-verket

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier