Stoppa anlagda bränder

Varje år anläggs i vårt län ett stort antal bränder. I genomsnitt i Sverige är var tredje brand anlagd. Det betyder ca 10 000 anlagda bränder som orsakar skador för ca 1 miljard kronor.

Det är tyvärr många ungdomar som anlägger bränder. Många anlagda bränder börjar som skadegörelse och ungdomligt oförstånd. Mordbrand betyder att det vid en anlagd brand är fara för annans liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom. Straffet är fängelse i lägst 2 år. I många fall kräver försäkringsbolagen att den som anlagt en brand skall betala för de kostnader som uppstått.

Hjälp oss stoppa de anlagda bränderna. Här är några tips:
- se till att det inte finns pappersbuntar, kartonger och liknande i trapphus, källare och vindar. Ofta är det tillfället som gör att en ”pyroman” tänder på.

- en öppen container skall alltid stå minst 6 meter från en byggnad, säkerhetsavståndet för en täckt container är 4 meter

- placera inte soptunnor, sopkärl och dylikt i anslutning till byggnader utan placera dem minst 3 meter från byggnaden

- håll dörrar till källare och vindar låsta

- se till att sopluckorna i trappan är stängda

- har du tips att lämna i samband med en brand, kontakta polisen

- kontakta i första hand fastighetsägaren om du tycker att det är brister i brandskyddet. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa till räddningstjänsten.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier