Säkrare hem/arbetsplats

Varje kvart inträffar en bostadsbrand i Sverige. Var tredje olycka, i verkligt tal ca 300 000 olyckor, inträffar i hemmet. Varje år omkommer ca 1 900 personer vid hemolyckor. Mest utsatta är barn och äldre. De vanligaste olyckorna är fallolyckor, det gäller både barn och äldre. De vanligaste barnolyckorna är klämskador, brännskador, stickskador och förgiftning. Satsa på ett säkrare hem - här är några goda råd. 


Levande ljus

- släck levande ljus när du lämnar rummet. Under december: sätt upp en påminnelselapp om ”Glöm inte ljusen” på insidan av ytterdörren.

- ha aldrig levande ljus på TV:n

- placera levande ljus på säkert avstånd från brännbart material, gardiner o dyl och att de har obrännbara dekorationer (helst ska alla ljusstakar vara obrännbara) 


TV:n

- dra ur el- och antennsladd till tv:n vid åskväder

- se till att tv:n står fritt och luftigt, undvik att ha TV:n i bokhylla eller på annan plats där det kan samlas damm och bli varmt.

- slå av tv:n med knappen på apparaten

- ta bort duk, stearinljus eller annat på tv:n som kan orsaka brand

 
Köksutrustning/elektriska apparater

- ta bort brännbart material som ligger i spisens absoluta närhet

- dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten. Installera gärna en timer!

- se till att köksfläkten är rengjord 

- lämna inte hemmet under tiden ni använder diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren.

- dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox


Trygg äldre

- lägg halkskydd under mattor och halkmatta i badkaret och på badrumsgolvet.

- god belysning kan förhindra feltramp, krav på ökad belysning ökar med åldern.

- handtag på väggen vid badkaret kan vara till hjälp

- en stadig köksstege med handstöd bör finnas. Saker du ofta behöver placeras på lägre höjd för att slippa onödigt klättrande.

- se till att det inte finns lösa sladdar som du kan snava över. 


Trygga barn

- håll alla mediciner, kemikalier och rengöringsmedel inlåsta på hög höjd

- spisen skall vara tippskyddad samt ha häll- och ugnsskydd. Ställ alltid kastruller med handtaget inåt.

- alla eluttag, grankontakter och sladdosor skall vara petsäkra

- drick aldrig heta drycker med barnet i knät

- skötbord skall vara stabila och spjälsängar skall vara försedda med spjälskydd

- montera godkända spärranordningar på fönster och balkongdörrar

- lämna aldrig barnet ensamt på skötbordet eller i badkaret

- låt inte småsaker som jordnötter, cigarettfimpar etc ligga framme så att små barn kommer åt dem. Tänk på att smådelar i leksaker kan fastna i barnets strupe.

- förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen

- se upp med bordsdukar och lösa sladdar som barnet kan dra ner

- var vaksam vid besök i andra hem som inte är barnsäkra. 


Övriga råd

- se till att glödlamporna har rätt Watt-antal och att inga skarvade sladdar kommer i kläm

- byt ut trasiga sladdar/väggkontakter/uttag och skruva fast lösa

- ha inga handdukar eller andra brännbara material liggande på element för torkning

- om säkringen ofta går sönder - kontakta elektriker för felsökning

- installera jordfelsbrytare, den känner av om strömmen går fel väg. Den bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund. En jordfelsbrytare ökar säkerheten i ditt hem. Diskutera frågan om installation av en jordfelsbrytare med en elinstallatör.

- gör upp en utrymmningsplan för din bostad och gå igenom den med familjen. Hur och var tar ni er ut? Var samlas ni efteråt?

- åtgärda blinkande lysrör

- rök aldrig i sängen. Sängrökning är den vanligaste dödsbrandorsaken i bostad.

- släck aldrig elljusstakar genom att skruva ur en glödlampa. 


Brandvarnare

Den vanligaste dödsorsaken i samband med bränder är förgiftning av brandröken och inte själva elden vilket gör brandvarnaren till en väldigt viktig och billig livförsäkring. En brandvarnare kostar idag mindre än 100 kronor och finns att köpa i dagligvaruhandeln och hos försäkringsbolag. Alla brandvarnare som säljs i Sverige är godkända av Konsumentverket.

Vid installation av brandvarnare är det viktigt att tänka på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det svårt att höra brandvarnaren från alla sovrum. I en stor lägenhet eller villa med flera sovrum och flera våningar bör därför flera brandvarnare installeras.

Brandvarnaren bör sitta i taket eftersom brandröken stiger uppåt med ett fritt utrymme på minst 50 cm runt omkring. Placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar eller i t ex kök eftersom en sådan placering kan leda till falsklarm.

Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året, t ex till första advent. Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. Glöm heller inte att testa brandvarnaren när den monterats. Brandvarnaren kontrolleras genom att man trycker in testknappen eller håller ett nysläckt stearinljus under den.
 
Lagen kräver ett bra brandskydd i bostaden
I räddningstjänstlagens paragraf 41 omtalas att ägare av en fastighet skall se till att det finns ett bra brandskydd. Säkerhetsmyndigheten Räddningsverket anser att det är krav att varje bostad skall ha minst en fungerande brandvarnare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns brandvarnare i bostaden.

Men givetvis är det också Ditt ansvar att det finns en brandvarnare där Du bor och att brandvarnaren fungerar. En brandvarnare är också en omtänksam present till äldre anhöriga och utflugna barn. Det är dessa två grupper som oftast saknar brandvarnare! I räddningstjänstlagens paragraf 7 står att varje kommun skall arbeta för ett fullgott brandskydd i kommunen och ett sätt är att sprida information.

Säkraste brandvarnaren har fast 10-årsbatteri

- vanligaste brandvarnaren drivs av ett niovolts batteri som räcker i drygt ett år.

- brandvarnaren kan också utrustas med ett tioårsbatteri, som därmed ger en längre driftstid.

- det finns numera också brandvarnare med ett fast monterat 10-års batteri som inte kan användas till någonting annat. 


Brandsläckare

Om olyckan är framme och det börjar brinna är det viktigt att ha släckutrustning hemma. Upptäcks branden i ett mycket tidigt skede kan det kanske t o m räcka med att hälla på vatten eller kväva branden med hjälp av en filt.

I de fall detta inte räcker kan du behöva använda en handbrandsläckare. Den har begränsad kapacitet, men fungerar utmärkt innan branden hunnit ta sig för mycket. Innehållet räcker i ca 10-30 sekunder beroende på vilken typ av släckare det är samt hur den används. De olika typer av handbrandsläckare som finns är:

- vatten (släcker trä, papper, textilier)

- skum (släcker trä, papper, textilier, vätskor, oljor)

- pulver (släcker trä, papper, textilier, vätskor, oljor, elutrustning)

- kolsyra (släcker vätskor, oljor, elutrustning)

För bostäder rekommenderas oftast en 6 kg pulversläckare eftersom den är effektiv mot alla typer av bränder och relativt lätt att hantera för en ovan användare. Innan du köper en handbrandsläckare kan du få tips och råd av räddningstjänsten om vilken brandsläckare som passar bäst i ditt hem, din husvagn, din båt eller i bilen. Förutom att du har en handbrandsläckare hemma är det viktigt att du vet hur du ska hantera den innan det börjar brinna. Läs bruksanvisningen och lär dig hur släckaren fungerar.
 
Så här kan du gå till väga om det börjat att brinna:

1. dra ur säkringen

2. lossa därefter slangen och rikta den mot brandhärden

3. placera dig själv så nära branden som möjligt

4. utlös släckaren

Tänk alltid på att ha en låg kroppsställning när du sprutar släckmedlet mot elden. Rör dig runt branden så att du kommer åt att släcka ordentligt.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier