Råd och regler för eldning utomhus

När man skall elda utomhus är det viktigt att först vidta rätt åtgärder. Tänk på att gräsbränder kan sprida sig oerhört snabbt och få stora konsekvenser. All eldning sker alltid på egen risk.

Under förutsättning att det ej råder eldningsförbud är det ur brandskyddssynpunkt tillåtet att bränna av mark, elda trädgårdsavfall eller göra upp en lägereld. Gäller det Valborgsmässoeldar skall detta i god tid anmälas till räddningstjänsten på kontorstid.

Kontrollera alltid gällande brandriskprognos som anges i en skala 1-5. 1 motsvarar liten brandrisk och fem motsvarar mycket hög brandrisk. Vid brandrisknivå 4 och 5 råder automatiskt eldningsförbud i hela kommunen. Grill och grillkol är undantaget.

Säkerhetsavstånd

Här följer aktuella säkerhetsavstånd – för din egen och allas säkerhet: Minsta säkerhetsavstånd till byggnad bör helst vara:

 • Gräseldning – 15 meter
 • Annan eldning i mindre omfattning – 15 meter
 • Eldning i större omfattning – 50 meter
 • Valborgsmässoeld – 50 meter

Ägare av lantbruk bör före eldning kontrollera försäkringsvillkoren eftersom längre säkerhetsavstånd än ovanstående kan förekomma.

 • Eldning skall ske så att inte rök och gnistor sprids mot byggnader eller vägar. Var försiktig med el- och teleledningar.
 • Släckutrustning skall alltid finnas tillhands. Vattenslang, hinkar eller strilkannor är lämpligt att ha i närheten. Detta gäller vid all eldning.
 • Det är lämpligt att elda i mindre högar för att ha en bättre kontroll. All eldning kräver kontinuerlig bevakning.
 • Eldning i större omfattning är lägereldning får ej utföras efter mörkrets inbrott.
 • Använd ej bensin, T-sprit eller andra brandfarliga varor för att påskynda eldning. Det är stor risk för brännskador.

Om elden sprider sig

Ring omgående larmnumret 112 och begär hjälp av räddningstjänsten. Svara på SOS-operatörens frågor. Se till att någon möter räddningstjänsten.

 • Försök hejda elden i vindriktningen. Använd din släckutrustning. Använd även ruskor av små granar och enar, försök blöta dem. Sopa in brinnande material mot branden.
 • Slå aldrig på elden. Då flyger gnistor runt och branden riskerar att sprida sig snabbare.

Förebyggande åtgärder sommartid>>

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier