Brandsäkerhet

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen. Vi glömmer kanske att släcka levande ljus. Vi går ifrån något som kokar på spisen. Vi "bjuder på" ett tillfälle för någon att anlägga en brand genom att låta skräp ligga framme i trapphus, källare, vindar och förråd.

Rädda
Först av allt ska du tänka på att rädda människor från branden.
Sätt dig själv och andra i säkerhet.


Larma
Därefter ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 


Släcka
Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så du skadar dig själv. 
  1. Grundregel vid brand: Rädda, larma, släck
  2. Vid rök, kryp ut under röken. Då röken är giftig kan man bli medvetslös på mindre än en minut.
  3. Vid mindre brand, närma dig branden i låg ställning, kryp under röken och försök släcka elden.
  4. Om du inte kan släcka själv, stäng dörren till rummet där det brinner, varna omgivningen och ring 112.
  5. Ta alltid ett larm på allvar. Vid brand, agera direkt och ta dig lugnt till närmaste utgång.
  6. Vid brand i flerbostadshus, stanna i din lägenhet och avvakta hjälp från räddningstjänsten. Gå aldrig ut i trappuppgången. Den kan snabbt kan bli rökfylld.
  7. Använd inte hiss vid brand.Så kan du förebygga brand i ditt hem

1. Brandvarnare

Är en enkel och billig utrustning för tidig upptäckt av brand. Brandvarnare räddar liv! Placering bör vara i tak och i närheten av sovrum. Prova brandvarnaren regelbundet så att den fungerar.

Enligt lag ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad. I villor eller lägenheter med flera våningar rekommenderas seriekopplade brandvarnare så att larmet hörs överallt.

2. Rökning
Rökning är den vanligaste brandorsaken vid bränder med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen som det är farligt utan även i fåtöljer och soffor m.m.

Tips:
Släck alltid cigaretten. 
Tag hand om glöden på ett säkert sätt.
Rök inte i sängen.

3. Köket
Många bränder börjar på spisen, torrkokning, fett och oljor är vanliga orsaker. Fett och oljor börjar brinna när temperaturen blir för hög, liksom stearin. Damm bakom kyl och frys gör att kylning av kompressorer blir sämre, och de blir lätt överhettade.

Tips: 

Gå aldrig från spisen med kokande kastrull eller stekpanna med olja eller fett på plattan.
Gör regelbundet ren fettfiltret på köksfläkten.
Dammsug bakom kyl och frys regelbundet.
Frosta av frys, is gör att kompressorn får gå onödigt mycket.

4. Levande Ljus - Öppen eld
Levande ljus orsakar varje år många bränder.
Öppen spis är också en risk, det är viktigt att elda på rätt sätt och använda gnistskydd, så att glöd och gnistor ej kan antända brännbart material.

Tips: 

Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn
Använd obrännbar ljusstake och obrännbar dekoration. 

5. Släckutrustning
Det är alltid bra att ha någon form av släckutrustning till hands. Lär dig hur den fungerar innan det blir bråttom!
Pulversläckare på 6 kg rekommenderas.

6. Utrymningsplan
Diskutera med dina närmaste hur ni skall göra om det inträffar en brand i er bostad och ni behöver utrymma.

7. Spisvarnare
Det finns olika hjälpmedel som är bra, bl.a. spisvarnare som känner av värme och bryter strömmen till spisen samt ger signal.

8. Timer
Timer kan vara bra att koppla in på vissa typer av elutrustning t.ex. kaffebryggare, strykjärn m.m.

9. Ge inte någon chans att tända på
Det är tyvärr vanligt med anlagda bränder. De drabbar även bostadsområden.

Tips:
Förvara inte brännbart material i trapphus eller på andra lättillgängliga ställen.
Dörrarna till allmänna utrymmen som källare, vind och garage ska vara låsta.

10. Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad
Exempel på mycket brandfarliga vätskor är bensin, T-sprit och metanol. Dessa vätskor avger brännbara ångor som är explosiva.
I enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus är det förbjudet att förvara brandfarliga varor i vindsförråd. I flerfamiljshus är det även förbjudet att förvara brandfarliga varor i källarförråd. Brandfarliga varor ska förvaras i ventilerat brandtekniskt avskilt utrymme, exempelvis på balkong.

Tips:

Förvara brandfarliga vätskor i orginalförpackningar, där barn inte kan komma åt dem.
Tänd grillen med tändvätska eller T-Gul, aldrig med bensin eller T-sprit.


Eldning
Den som eldar eller grillar ansvarar alltid för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Innan du tänder elden måste du kontrollera att inte eldningsförbud råder. I Göteborgs kommun får du elda rent och torrt trädgårdsavfall två veckor på våren respektive hösten, om inte brandförsvaret infört tillfälligt eldningsförbud. Vid eldningsförbud eller vid stark blåst får ingen eldning ske.

Eldning får inte förekomma så nära bebyggelse, tät vegetation, luftledningar och liknande att dessa utsätts för skadlig värmepåverkan eller nedsmutsning. Det som eldas ska vara rena fibrösa material. Fuktigt eller vått trädgårdsavfall, plast, gummi, impregnerat eller målat virke, sopor och andra material som kan ge upphov till besvärande lukt samt kraftig eller giftig rökutveckling får inte eldas.

Elden ska ständigt bevakas. För att i nödfall kunna släcka bålet ska släckutrustning i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig.

Efter avslutad eldning ska den som är ansvarig för elden se till att den är helt släkt. Denna kontroll bör upprepas flera gånger. Askhög ska efter avslutad eldning under omröring begjutas med vatten eller täckas med sand tills risk för brandspridning inte längre föreligger.

Visste du att:
De vanligaste orsakerna till brand i hemmet är rökning, TV:n, levande ljus, mat på spis som glöms bort och elektriska fel
.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier