Verksamhetsidé ESS i Färgelanda

Inom LSS arbetar vi utifrån ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande där vi ser till varje enskild arbetstagares/brukares behov av stöd och service och omsorg. Vårt bemötande skall ligga till grund för den enskildes möjlighet att utveckla och bi behålla sina förmågor och ge förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Allas likas värde skall respekteras!

För att nå individens mål arbetar vi med att tydliggöra och strukturera utifrån den enskildes behov och förmåga. En förutsägbar miljö ger förutsättningar och skapar stabilitet i vardagen. Det skapar också trygghet i att lära sig veta vad man kan och vad man behöver hjälp med.

Vi som arbetar inom LSS.

Att ha ett professionellt förhållningssätt ser vi som en självklarhet. Det innebär att vårt arbete styrs av det som gagnar den person som behöver stöd, omsorg eller assistans, och inte av mina egna behov, känslor eller impulser. Det innebär att vara medveten så att dessa inte blir styrande i arbetet med arbetstagaren. Den empatiska förmågan att medvetet förstå och sätta sig in i den andres känslor och upplevelser tillhör också ett professionellt förhållningssätt.

För att uppnå uppställt mål arbetar vi med att utveckla vår kunskap inom området genom olika former av kompetensutveckling. Vi tar också vara på den kunskap och erfarenhet som finns i och utanför arbetsgruppen. Att ha en god kommunikation och ett gott kamratskap främjar alla.

Biståndshandläggare LSS
Leif Keyser
0532 - 17331
Enhetschef Enheten stöd och service
Inger Persson-Johansson
0528-567691

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier