Det finns tre olika former för boende där vuxna kan få stöd:

  • Gruppbostad, som kan erbjudas om du har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp.
  • Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.
  • Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att du beviljas en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

Renvägen

Servicebostaden i Färgelanda kommun är en lägenhet i ett vanligt flerfamiljshus. Personalen finns i en lokal som kan ligga en bit från din egen lägenhet. Dit kan du gå när du behöver stöd och hjälp eller vill ha någon att prata med.

På vårt serviceboende på Renvägen ska du känna dig trygg och delaktig. Vi vill ge dig möjlighet att utvecklas som människa och vårt arbete utgår från dina önskemål, behov och förutsättningar.

Enhetschef Enheten stöd och service
Inger Persson Johansson
0528 - 567691
Arbetsledare
Britt-Marie Karlsson
0528-567694
  • Serviceboendet Renvägen
  • Övriga insatser
Arbetsledare
Josefin Sjögren
0528-567355
  • Daglig verksamhet
  • Gruppbostaden Fornkullevägen
Biståndshandläggare LSS
Leif Keyser
0532 - 17331

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier