Insatser enligt LSS

  1. Rådgivning och annat personligt stöd. Rätt till kvalificerat expertstöd av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.
  2. Personlig assistans. Personer med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. kooperativ eller annan utförare. Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning: LASS. Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Personlig assistans ska ha beviljats innan personen fyller 65 år.
  3. Ledsagarservice. Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.
  4. Kontaktperson. En kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv. Stödet kan ibland ges av en kontaktfamilj.
  5. Avlösarservice i hemmet. Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet.
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
  7. Hjälp efter skolan och på loven. Barn med funktionshinder som är 12 år eller äldre ska ha möjlighet till fritidssysselsättning efter skolan och på loven.
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Boende med särskild service för vuxna eller med behov av annan särskilt anpassad bostad kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.
  9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad. Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.
  10. Daglig verksamhet. Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i persongrupp 1 och 2 enligt LSS.
Biståndshandläggare LSS
Marianne Kvist
0528-567645

Träffas endast onsdagar

Enhetschef Enheten stöd och service
Inger Persson-Johansson
0528-567691

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier