Omsorg om funktionshindrade

Information om LSS och LASS

LSS

- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

LASS

- lag om assistansersättning, ger rätt till personlig assistans för sitt dagliga liv om behovet är mer än 20 timmar per vecka. Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna. Personlig assistans ska ha beviljats innan personen fyller 65 år och antalet assistanstimmar kan inte utökas efter 65-årsdagen.


Vad kostar insatserna?

De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns.

Inflytande och medbestämmande

Var och en ska ha största möjliga inflytande över stödet som ges enligt LSS. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det. Den som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (t.o.m. 17 år), god man eller förvaltare begär detta.

Individuell plan

En individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Rätten att överklaga

Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i första hand i Förvaltningsrätten.

Information lämnas av:
Handläggare Marianne Kvist
Tel. 0528-56 76 33
e-post:
marianne.kvist@fargelanda.se


Vill du nå oss:
Gruppboende Fornkullevägen, telefon 0528-120 88
Arbetscenter/Smedjan 0528-56 77 11, 0528-56 77 12, 0528-56 76 94
Personliga assistenter exp. telefon 0528-56 76 91

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier