Upprustning av området vid Sundsbron

Detta anslag har satts upp vid området kring Sundsbron

 

BÅTÄGARE

Båtarna ska bort

 

Under våren 2020 kommer ett arbete med upprustning av området att ske. En del i detta arbete är att få bort alla båtar som olovligen ligger på kommunens mark. Färgelanda Kommun är markägare till fastigheten Dagsholm 3:1 som omfattar båtbryggan vid Sundsbron och hela viken nedanför informationstavlan vid väg 172.

 

Därför uppmanar vi nu alla båtägare att de skyndsamt ombesörjer bortforsling av sina egna båtar så att Färgelanda kommun kan fortsatta med en upprustning av området.

 

De båtar som ligger kvar i området efter den 4 maj 2020 kommer att bortforslas av Färgelanda kommun till återvinningscentralen i Stigen för att skrotas.

 

Övrigt som vi betecknar som skräp kommer även detta att köras till återvinningscentralen i Stigen av Färgelanda kommun.

 

Vid frågor kontakta

 

Markägaren

Färgelanda kommun   

                                                     

Mark- och exploatering             

Sebastian Svensson 

Sebastian.svensson@fargelanda.se  

0528-567 165 

 

Teknisk chef 

Ulf Nilsson

Ulf.nilsson@fargelanda.se

0528-567 151           

    

Tf.Avdelningschef Samhällsutveckling
Per Wahlén
0528-567105

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier