Skötsel av kommunens grönytor

 

När det gäller kommunens allmänna platser är det huvudmännen som hanterar skötseln för grönytor och gator. Huvudmannaskapet styrs av detaljplanen och i Färgelanda kommun är ansvaret enskilt, dvs att Vägföreningar bär ansvaret. Detta innebär att uppgiften inte lagstyrd för kommunen att sköta, dock har kommunen under flera år hjälpt till med denna skötsel, exempelvis med gräsklippning.

I dagsläget prioriteras kommunens resurser till andra lagstyrda områden och därmed är hjälp till huvudmännen indragen för 2019 och framåt. Under 2018 och 2019 har dialog förts mellan kommunen och huvudmännen. Dialogen har dock inte kunnat avslutats ännu.

Kommunen kommer därför att ta ansvar för grönytan mitt emot centrumhuset i Färgelanda tätort som kommer att slåttras/klippas.

Trafikverket, som ansvarar för vissa ytor b.la. kring rondellerna, har därtill att åtgärda sina delar.

I övrigt hänvisas till Vägföreningarna när det gäller röjning av grönytor i våra orter.

För frågor om skötsel av kommunens fastigheter,  kontakta Maria Wagerland.

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Tobias Bernhardsson
0528-567111
Tf.Avdelningschef Samhällsutveckling
Per Wahlén
0528-567105

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier