Skolskjuts

Ansvaret för skolskjutsfrågor finns under Kultur- och fritidsenheten.

Organisationen av skolskjutstrafiken utgår från kommunens antagna riktlinjer där exempelvis sträckan mellan bostaden och skolan samt föräldrarnas ansvar för barnen till och från hållplats utgör två viktiga faktorer för planeringen.

Merparten av grundskoleeleverna behöver inte ha busskort för att ta sig till och från skolan. Skolskjutsberättigade elever tilldelas istället specifika rutter och information skickas ut till berörda i form av skolskjutsbrev inför nytt läsår.

Observera att tiderna för skolbussarna är ungefärliga och kan komma att förändras innan skolstart under läsårets gång.

Handläggare skolskjuts/färdtjänst
Anna Olofsson
0528-567203

Telefontid kl. 9-11

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier