Projektbidrag från Folkhälsorådet 2017

Syftet med folkhälsoarbetet är att genom tvärsektoriell samverkan utveckla hälsofrämjande livsvillkor och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla som bor i Färgelanda kommun med fokus på barn och ungdomar.

Folkhälsorådet har till sitt förfogande en årlig budget till hälsofrämjande insatser i Färgelanda kommun som syftar till att förbättra folkhälsan för kommuninvånarna.
För att stimulera och utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen erbjuder Folkhälsorådet verksamheter och föreningar att söka projektmedel till nyskapande hälsofrämjande utvecklingsprojekt, som ligger inom nedanstående prioriterade insatsområden; 

Prioriterade insatsområden 2017 är:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Antal elever med godkända betyg i åk 9 ska öka
  • Stärka föräldrarollen
  • Trygga och säkra miljöer
 • Goda levnadsvanor
  • Minska antalet personer som brukar alkohol, narkotika och tobak
  • Antalet fysiskt aktiva ska öka
 • Jämställda och jämlika livsvillkor
  • Ökat arbetsdeltagande och en tillgänglig arbetsmarknad
  • Ökat socialt deltagande
  • Ökat psykiskt välbefinnande

Folkhälsorådet beviljar dock inte medel till ordinarie verksamhet och lämnar heller inte någon form av upprustningsbidrag till föreningar. För upprustningsbidrag hänvisas till kommunens Kultur- och fritidssektor.

Aktuella ansökningsdatum:

2017-12-18

Välkommen med din ansökan!


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se nedan:

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier