Projektbidrag från Folkhälsorådet

Syftet med folkhälsoarbetet är att genom tvärsektoriell samverkan utveckla hälsofrämjande livsvillkor och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla som bor i Färgelanda kommun.

Folkhälsorådet har till sitt förfogande en årlig budget till hälsofrämjande insatser i Färgelanda kommun som syftar till att förbättra folkhälsan för kommuninvånarna.

För att stimulera och utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen erbjuder Folkhälsorådet verksamheter och föreningar att söka projektmedel till nyskapande hälsofrämjande utvecklingsprojekt. En verksamhet som söker medel ska själv stå för del av kostnaden för projektet/insatsen, kommunala verksamheter ska finansiera 50% av kostnaden. Den egna kostnaden kan vara nedlagd arbetstid i projektet/insatsen.

Folkhälsorådet ger ej medel till insatser vilka anses som ordinarie verksamhet, som ligger inom ramen för verksamhetens egen budget eller som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Prioriterade insatsområden för Färgelanda kommun

Ett projekt eller en insats som bedrivs av medel från folkhälsorådet ska ligga inom de prioriterade insatsområdena för folkhälsorådet. 

De prioriterade insatsområdena för folkhälsoarbetet har tagits fram i samverkan med sektorernas ledningsgrupper och har sin utgångspunkt i lokala behov, vilka har identifieras utifrån folkhälsoindikatorer. De prioriterade insatsområdena är beslutade av folkhälsorådet och kommunstyrelsen.

Under 2020-2023 är det fyra prioriterade insatsområden, dessa områden är:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet

De prioriterade insatsområdena finnas att läsa som sin helhet i kommunens styrande dokument och planer under rubriken "Övriga styrande dokument och planer".

Aktuella ansökningsdatum:

2021-10-20 (medel betalas ut under 2022) 

Välkommen med din ansökan!
Vid ansökan var vänlig använd er av formuläret ni finner under "e-tjänster och blanketter".
 


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se nedan:

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier