Projektbidrag från Folkhälsorådet

Syftet med folkhälsoarbetet är att genom tvärsektoriell samverkan utveckla hälsofrämjande livsvillkor och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla som bor i Färgelanda kommun med fokus på barn och ungdomar.

Folkhälsorådet har till sitt förfogande en årlig budget till hälsofrämjande insatser i Färgelanda kommun som syftar till att förbättra folkhälsan för kommuninvånarna.
För att stimulera och utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen erbjuder Folkhälsorådet verksamheter och föreningar att söka projektmedel till nyskapande hälsofrämjande utvecklingsprojekt, som ligger inom nedanstående prioriterade insatsområden; 

Prioriterade insatsområden 2018-2019 är:

 • Social hållbarhet

  - Socialt deltagande och tillhörighet

  - Tidiga insatser för barn och unga

 • Barn och unga

  - Ökad andel elever behöriga till gymnasiet

  - Trygga psykiska och fysiska miljöer

 • Levnadsvanor

  - Förebygga och minska bruk av alkohol och tobak

  - Främja fysisk aktivitet och goda kostvanor

Folkhälsorådet beviljar dock inte medel till ordinarie verksamhet och lämnar heller inte någon form av upprustningsbidrag till föreningar. För upprustningsbidrag hänvisas till kommunens Kultur- och fritidssektor. Folkhälsorådet beviljar inte medel till kommunala verksamheter som enbart avser inköp av material.

Aktuella ansökningsdatum:

2019-10-20 (medel betalas ut under 2020) 

Välkommen med din ansökan!


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se nedan:

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier