Prioriterade insatsområden för Färgelanda kommun

De prioriterade insatsområdena för folkhälsoarbetet har tagits fram i samverkan med sektorernas ledningsgrupper och har sin utgångspunkt i lokala behov, vilka har identifieras utifrån folkhälsoindikatorer. De prioriterade insatsområdena är beslutade av folkhälsorådet och kommunstyrelsen.

Under 2018-2019 är det tre prioriterade insatsområden med delområden kopplade till sig. Dessa områden är:

Social hållbarhet

- Socialt deltagande och tillhörighet

- Tidiga insatser för barn och unga

Barn och unga

- Ökad andel elever behöriga till gymnasiet

- Trygga psykiska och fysiska miljöer

Levnadsvanor

- Förebygga och minska bruk av alkohol och tobak

- Främja fysisk aktivitet och goda kostvanor

De prioriterade insatsområdena finnas att läsa som sin helhet i kommunens styrande dokument och planer.


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier