Folkhälsoplan för Färgelanda kommun

Vision för Färgelanda kommun

Färgelanda - en attraktiv kommun att bo och leva i!

Strategi för Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun

  • Folkhälsoarbetet är reglerat i ett samarbetsavtal mellan Färgelanda kommun och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Folkhälsoarbetet baseras på en vetenskaplig grund och har ett hälsofrämjande synsätt med fokus på att utveckla friskfaktorer, dvs det som gör att vi håller oss friska 
  • Folkhälsoarbetet har ett befolkningsperspektiv och utgår från lokala behov av insatser 
  • Folkhälsoarbetet bedrivs tvärsektoriellt och i samverkan mellan olika berörda aktörer i samhället 
  • Folkhälsoarbetet är långsiktigt och söker finna nya metoder och samarbeten som kan utveckla arbetet och som kan implementeras i ordinarie verksamheter 
  • Folkhälsoarbetet utgår från en av Folhälsorådet gemensamt framtagen Folkhälsoplan 
  • Folkhälsoplanen är en rekommendation av folkhälsoinsatser till kommunens förvaltning. 
  • Folkhälsoplanen för Färgelanda kommun följer strukturen för de nationella och regionala målen för folkhälsan och utgår från dokumenten ”Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda kommun samt ”Mål och inriktning med effektmål Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prioriterade insatsområden 2017 för Färgelanda kommun finns ibland kommunens styrande dokument och planer.


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier