Budget 2015

Omslutning

Färgelanda kommuns budget omsluter brutto 455,9 Mkr och netto 340,8 Mkr inkl. interna poster.

Nettokostnaderna fördelar sig på följande sätt:

Kommunfullmäktige 3,3 Mkr
Kommunstyrelse och stab 32 Mkr

Sektor Barnomsorg / Utbildning 142,3 Mkr

Sektor Omsorg 112,1 Mkr

Sektor Kultur och fritid 13 Mkr

Sektor Samhällsbyggnad 25,9 Mkr

Budgeterat resultat

Resultatet har budgeterats till +6,5 Mkr. Alla kommuner och landsting måste fr.o.m. år 2000 ha ett positivt resultat för att klara det s.k. balanskravet.
Balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna, d.v.s. resultatet skall vara minst 0. 

Skatteintäkter mm.

Skatteintäkterna plus generella statsbidrag och utjämning uppgår till 343,9 Mkr.

De egna skatteintäkterna, d.v.s. den skatt som invånarna i Färgelanda kommun betalar direkt över skattsedeln, beräknas till 247,4 Mkr.

Övriga skatteintäkter kommer främst från de generella bidragen från staten samt de gemensamma utjämningssystemen som finns mellan landets samtliga kommuner.

Beräkningen av skatteintäkterna baseras på den beslutade skattesatsen för år 2015, 22.26 kronor.

Investeringar

För 2015 är fastställt investeringsutrymme 20 Mkr. 

Upplåning

Målsättningen är att investeringarna självfinansieras till 100% och därmed beräknas inga nya lån upptas under perioden.

Finansnetto

Finansnettot, d.v.s. skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader är beräknad till -3,0 Mkr. 

Chef Ekonomienheten
Kristina Olsson
0528-567107

Sidan uppdaterades 2016-01-05

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier