Vilka grupper har kommunen ansvar att vaccinera?

Färgelanda kommun har ansvar att erbjuda vaccin till följande personer:
• Personer som bor på kommunala särskilda boenden för äldre eller har hemsjukvårdsinsatser (fas 1)
• Personer över 18 år som bor tillsammans med någon som har hemsjukvårdsinsatser (fas 1)

Samtliga personer i dessa två grupper som kommunen ansvara för har blivit erbjudna vaccin. Alla de som tackat ja och som kunnat ta vaccinet har erhållit dos 1 och 2 av vaccinet.


Vad ansvarar Västra Götalandsregionen för när det kommer till vaccin mot covid-19?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för samordning av vaccin och vaccineringar och som fördelar doser till kommunerna.

Hälsobolaget är ett av regionen upphandlat vårdföretag som i nuläget har i uppdrag att vaccinera vårdpersonal i Färgelanda kommunen. Vaccineringen av personal har utgått från folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccinering.
Regionens vårdcentraler ansvarar för vaccination av alla övriga grupper av personer, exempelvis äldre personer som enbart har hemtjänst och inte hemsjukvård.

Varför vaccinerar inte kommunen andra äldre ute i samhället?


Kommunen har inte uppdraget att vaccinera andra grupper i samhället än de som ingår i kommunal hälso- och sjukvård. All annan vaccinering ansvarar regionen för.

Hur har vaccinationsprocessen sett ut i kommunen?


Kommunen och hälsobolaget har vaccinerat enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning enligt följande.


1. Alla vårdtagare som tackade ja på äldreboendena har blivit vaccinerade av sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2.

2. Alla äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård har blivit vaccinerade i sina hem av kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2, under förutsättning att de tackat ja.


3. Hälsobolaget har vaccinerat personal inom kommunen som ingår i Folkhälsomyndighetens prioritering fas 1 (omsorgspersonal inom äldreomsorg)

4. Då inga doser av vaccinet skulle gå förlorat, har vi i anslutning till personal fas 1 även fyllt på med personal från fas 2 (personal inom vård och omsorg inklusive LSS)


5. Vid enstaka överblivna doser & för att inte behöva kassera vaccin har vi fyllt på med annan personal då personalgrupperna enligt vaccinationsprioriteringsordningen redan erbjudits vaccin.

Vilket vaccin har används och hur påverkar det hanteringen av vaccinet?

Det vaccin som använts är Pfizers vaccin som har en hållbarhet på endast 4-5 dagar i kylskåp efter att det levererats från regionen. När en vaccinationsdos blandats måste den användas inom 6 timmar, en vaccinationsampull ger vid blandning 6 doser. Regionen är tydlig med att inga doser ska kasseras. Detta ställer stora krav på en snabb distribution av vaccinet.

Inga doser av vaccin har kasserats.

Varför har doser blivit över?

Det beror bland annat på att man ofta kan utvinna 6 doser per vaccinflaska, vilket är mer än de ursprungligt sagda 5 doserna.

Det kan även bero på att det uppstår återbud från personal med kort varsel av olika anledningar.

Varför kunde Hälsobolaget inte ge allmänheten de överblivna doserna?

Hälsobolaget är upphandlade av regionen för att vaccinera kommunens personal och ska i utifrån rådande uppdrag inte vaccinera andra grupper. 

Hur har vi bedömt hur vi ska hantera överblivet vaccin för att inte kassera vaccin?

I de fåtal fall Hälsobolaget haft överblivna doser efter att all vård och omsorgspersonal erbjudits vaccin har viss administrativ personal inom omsorgen samt medarbetare utanför omsorgen, vilket bland annat innefattar krisledningsgruppen, blivit erbjudna överblivna vaccinationsdoser. En reservplanering för överblivna doser togs fram för att inte riskera att något vaccin skulle behöva kasseras då personerna med kort varsel behövde kunna infinna sig innan vaccinet skulle bli förstört.
Inga doser av vaccin har kasserats.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Chef sektor omsorg
Johan Lundh
0528-567609

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier