Vaccination mot covid-19 

Vaccination i Färgelanda kommun

Du som är 16 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp, kan boka tid för vaccination mot covid-19. Om tiderna är slut kan du försöka boka vid ett senare tillfälle - tiderna fylls på kontinuerligt. 

Du som är född 2005 eller tidigare kan från och med den 11 augusti boka tid för vaccination mot covid-19 på Doktorbjörns hemsida. Vaccinationen sker i Färgelanda Sporthall som ligger på Skolvägen 5 i Färgelanda. 

Vaccinationsordningen 

Den kommunala vaccinationsordningen ser likadan ut som den regionala och nationella. Det är folkhälsomyndigheten som har tagit fram prioritetsordningen för vaccineringen.

I Färgelanda var vi väl förberedda för att börja vaccinera när de första vaccinationsdoserna kom och vaccination mot covid-19 startade redan den 30 december. Alla personer som kommunen har ansvar att erbjuda vaccin har erbjudits vaccin och de som tackat ja, som kunnat ta emot vaccinet har fått vaccin. Vilka dessa personer är kan ni läsa mer om under frågan ” vilka grupper har kommunen ansvar att vaccinera?”.

Då vi var snabba med att börja vaccinera så är Färgelanda kommun en av de kommuner som kommit längst med att vaccinera sin personal genom det vårdbolag regionen anlitat för personalvaccinering. Samtlig omsorgspersonal inom äldre omsorgen (fas 1) och omsorgspersonal inom LSS (fas 2) har erbjudits vaccin. Således har vård och omsorgspersonalen som arbetar i kommunen erbjudits vaccin enligt vaccinationsordningen.


Mer information och aktuell status kring regionens vaccinationsprocess finns på 1177:s hemsida: 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Chef sektor omsorg
Johan Lundh
0528-567609

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19:

Västra Götalandsregionen erbjuder en telefontjänst där man svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Du kan däremot inte boka tid eller få svar på medicinska frågor.

Telefonnumret är 010-473 94 30.

Öppettider: 07.00-16.00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier