Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på Covid-19 epedemins följder för näringslivet. Vi tittar löpande på hur vi kan underlätta för de lokala företagen utifrån kommunens förutsättningar. Vi utgår från vår enkät om pandemins påverkan på företagen samt dialoger med näringslivet, näringslivsorganisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Vårt stödpaket består främst av åtgärder för att stödja efterfrågan hos företagen, berättar näringslivsstrateg Jenny Christensen"

Stödpaketet från Färgelanda kommun och de Dalslandsgemensamma verksamheterna Dalslands Miljö- och Energikontor och Dalslands Alkohol- och Tobaksenhet som presenteras nedan innehåller bland annat åtgärder för att stärka likviditet, stödja efterfrågan och frigöra tid hos företagen.

Från kommunens sida vill vi stötta och medverka till att det lokala näringslivet så långt det är möjligt överlever den kritiska situation vi tillsammans befinner oss i, samtidigt som vi tar hänsyn till att lagar och avtals följs. Vi följer utvecklingen och reviderar våra insatser utifrån vad som händer under pandemin.

Kommunens åtgärder för att upprätthålla efterfrågan

 • Att handla lokalt är prioriterat för oss, men det måste alltid ske med hänsyn till att vi har gällande avtal och lagar att förhålla oss till.
 • Vi ser positivt på att butiker tar ut och säljer varor utanför sin butik samt att uteservering tidigareläggs. Notera att det för uteservering krävs polistillstånd samt eventuellt bygglov.
 • Vi uppmanar medborgare och företag att handla lokalt och stödja vårt näringsliv.

Åtgärder från Dalslands Miljö- och Energiförbund

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor för företag avseende årlig tillsynsavgift/kontrollavgift för tillsyn/kontroll enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen.
 • Hänsyn kommer att tas till rådande situation, exempelvis genom anpassning av tillsynen och förlängda tidsfrister i ärenden.
 • Företag inom café- och restaurangbranschen kommer erbjudas rådgivning kring hur de kan anpassa sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridning av Covid-19.
 • För att begära anstånd med avgifter kontakta 
  Dalslands miljö- och energiförbund
  0530-93 94 30

Åtgärder från Dalslands Alkohol- och tobaksenhet

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor för företag avseende tillsynsavgift.
 • För att begära anstånd med avgifter kontakta

Behöver du hjälp, stöd och rådgivning?

Om du har frågor eller om ditt företag har problem kontakta vår näringsstrateg. Vi bevakar och förmedlar de insatser som stat, region och delregion (Fyrbodal) riktar till näringslivet via kommunens hemsida och Facebook. Vill du veta mer om de olika stödåtgärder som finns för din som företagare så hittar du samlad information för företag genom att klicka på denna länk 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du behöver hjälp med att hitta rätt väg och stöd just för ditt företag så förmedlar vi kontakt med exempelvis Företagsakuten, Connect Väst och Nyföretagarcentrum. 

 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier