Här informerar vi dig som är företagare med aktuell information om åtgärder och stöd från olika aktörer till företag i samband med Covid-19. Håll er uppdaterade och följ myndigheternas aktuella information.

 Informationslänkar

Åtgärder och stöd från olika aktörer 

Denna information uppdaterades 2020-12-08
Med Krisstöd Västsverige, som drivs av Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för Kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen med stöd från EU:s Regionalfondsprogram, erbjuder vi nu företag möjlighet att under 2021-2022 söka investeringsstöd och ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser. Inom projektet arbetar vi också med rådgivning inom kvalitet och hållbarhet och destinationsutvecklingsinsatser.
Vi har samlat all information kring Krisstöd Västsverige (alltifrån vilka företag som är berättigade att söka stöd till vad man kan söka stöd för, hur processen går till med mera) på portalen Krisstöd Västsverige på vår webbplats turistradet.com

Denna information uppdaterades 2020-11-18

På Verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset. Här finns samlad information om stödåtgärder, tillfälliga ändringar i lagar och regler och annan viktig information. Du hittar information och länk till rätt myndighet gällande bland annat:

 • Omsättningsstöd till enskild näringsverksamhet
 • Betalningssvårigheter - anstånd gällande skatter, avgifter, finansiering och lån
 • För dig som arbetsgivare - samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset
 • Omställningstöd
 • Vad gäller om du som företagare blir sjuk
 • Länkar till olika typer av rådgivning och stöd
 • Information om export och import med anledning av coronaviruset
 • Information till företag i specifika branscher, exempelvis restaurang, café, bar, kultur och idrott
 • Mer information från myndigheter

Verksamt.se hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-17

Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

För dig som startat företag under de senaste tre åren har Nyföretagarcentrum även startat Nyföretagarhjälpen som bland annat ger tillgång till rådgivning, kostnadsfria webinarier och andra erbjudanden. För att få tillgång till Nyföretagarhjälpen registrerar du dig här på: Nyföretagarhjälpens hemsida 

Samlad information om Nyföretagarcentrum Väst och Nyföretagarhjälpen:
Nyföretagarcentrum Västs hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-20

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Här hittar du bland annat information om hur du kan ansöka om anstånd med din skatt, finansiering och lån.

Här hittar du mer information om vad du kan göra och hur du går tillväga:

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-20

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin. Du får även tips på hur du kortsiktigt säkrar inkomster och minskar utgifter.

Du kan även följa Artifex blogg. Den är uppdaterad med tips på hur du kan ställa om ditt arbete till att bli mer digitalt.

Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex finns på Stenebyskolan i Dals-Långed/Bengtsfors, Dacapo i Mariestad och Hantverksakademin i Tibro. Artifex drivs som ett treårigt projekt med stöd från Västra Götalandsregionen.

Artifex hemsida (www.artifex.se)

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-20

För företag i ekonomisk kris erbjuder Fyrbodals kommunalförbund företag gratis rådgivning. Ekonomisk kris kan till exempel vara obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

För att underlätta handläggningen av inkommande ärenden finns det en kontaktsida där du anmäler ditt företag. Beskriv din situation och klicka på "Skicka in dina uppgifter". Du får därefter en första kontakt med rådgivare inom 1-2 dagar.

Kontaktformulär Företagsakuten Fyrbodal

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-17

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Lättnader i a-kassan förlängs

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Ta kontakt med din a-kassa för mer information.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-18

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig. Ansökan är öppen under hela 2020.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-18

Rådgivning och vägledning till dig som driver företag i Corona-tider.

Företagarhjälpen är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som driver företag i Fyrbodalsregionen och som påverkas av Corona-pandemins konsekvenser. Situationen för många branscher är tuff och osäkerheten påtaglig. Det är därför vi har initierat Företagarhjälpen Fyrbodal.

När du ringer telefonnummer 010-252 07 10 kommer du till en professionell företagsrådgivare som hjälper dig att få svar på frågor och som du kan vända dig till med funderingar för att få vägledning. Det kan till exempel handla om hur regeringens stödpaket och folkhälsomyndighetens nya förordningar påverkar ekonomi, juridik och personal i just ditt företag. Eftersom olika myndigheter arbetar intensivt just nu och det kommer nya insatser och stödpaket kontinuerligt kan det som företagare vara svårt att hålla sig uppdaterad.

Företagarhjälpen Fyrbodal drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Coompanion, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Almi Väst, Support Group Network och IUC Väst. De är alla är proffs på att hjälpa små och medelstora företag.

Varmt välkommen att ringa vardagar kl 9 – 10, på telefon 010-252 07 10.
Företagarhjälpen Fyrbodals hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-17

Om ditt företag omsätter mer än 10 miljoner kronor kan du få kostnadsfri hjälp av Connect Väst att ta dit företag igenom osäkerheten som pandemin medför. Connect Väst tagit fram ett kraftfullt åtgärdspaket för att du som ägare/företagsledaren ska kunna navigera och avancera genom denna period av osäkerhet.

Under 30 dagar får ägare/företagsledaren tillgång till en coach som stödjer företagaren att ta fram en taktisk handlingsplan. Handlingsplanen har en horisont på ett år och lägger vikten vid att hantera näringslivets utmaningar i det korta perspektivet.

Arbetet med coachen följs direkt av en taktisk workshop med ett antal experter som ger feedback, tips och råd hur verksamheten kan ledas framåt. För att det sedan ska bli enkelt att gå till handling tillsätts några av dessa experter att under ledning av coachen hjälpa företaget att ta nästa steg. Läs mer och ta kontakt via nedan länk.

Connect Väst resurssida för information om åtgärdspaket Navigera & Avancera

Connect Väst hemsida (www.connectsverige.se/vast)

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-17

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens hemsida om restaurang- och caféägares ansvar (folkhalsomyndigheten.se).

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-17

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som inledningsvis presenterades, exempelvis stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 november 2020 om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020. Beslut om stöd att fattas av Länsstyrelsen och betalas ut av Boverket.

Omsättningsstödet går att söka från 10 november 2020 via Boverkets e-tjänst.
Boverkets e-tjänst

Omsättningsstödet har stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Information om stödets utformning hittar du här på regeringens hemsida Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader

Den 9 november föreslog regeringen att omsättningsstödet ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-18

Support Group Network (SGN) lanserar en kostnadsfri telefonsupport, för utrikesfödda företagare i Fyrbodal som drabbas ekonomiskt av Covid-19. SGN erbjuder rådgivning och information om åtgärdspaketen samt hjälper dig till rätt kontaktperson, myndighet eller aktör.

 • Du når Support Group Networks telefonsupport på telefon 079-337 46 23
 • Supporten har öppet vardagar klockan 10:00 – 16:00
 • Kontaktperson Ziyad Tarek

Du kan även titta på SGN:s informationsfilm på arabiska om regeringens stödpaket för näringslivet:
SGN Facebook och SGN LinkedIn.

SGN har även en Youtube kanal där du kan ta del av informationsfilmer om vad du ska tänka på när du startar eget företag. Språket i informationsfilmerna är arabiska och dari med svensk text. SGN’s Youtube kanal uppdateras kontinuerligt med filmer. Du hittar även information och filmer på SGN’s Facebook.

Support Group Networks hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-20

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig. Ansökan är öppen under hela 2020.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att tidsgränsen som inneburit att korttidspermittering kan beviljas 9 månader i följd tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-20

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
Läs Folkhälsomyndighetens meddelande om ändringen på deras hemsida.

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Färgelanda kommuns lokala åtgärder

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier