Skola och barnomsorg

Mer information till berörda ges via Unikum.

Till Unikum: 

Här hittar du information om covid-19 för förskola, grundskola och gymnasier: 

Vård och omsorg

Här hittar du som arbetar inom vård och omsorg information om covid-19:

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre:

Det här gäller för besök på vård och omsorgsboende:

• Om du har minsta symtom på covid -19 så stanna hemma.

• Vi vill att ni ringer till boendet och berättar att ni kommer på besök. Bokningar sker måndag till fredag till den aktuella avdelningen.


• Ha god handhygien, samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd skyddsutrustning som kommunen tillhandahåller.


• Håll avstånd under besöket, såväl till den boende som till personal och övriga boende.


• Vid besöket - stanna i aktuell lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.


Kontaktuppgifter till respektive boende:

Håvestensgården: 0528-567630
Solgården: 0528-567616
Lillågården: 0528-567650

2021-03-08 Korttidsboende och växelvård

Den 6 november beslutades det om ett tillfälligt besöksförbud till växelvården och korttidsboende. Besöksförbudet kvarstår tillsvidare på kommunens korttidsboende. Besöksförbudet på växelvården hävs.

2021-08-31 Daglig verksamhet på särskilt boende

Beslut taget att fortsatt hålla daglig verksamhet på särskilt boende stängt fram till och med årsskiftet. Beslutet kan komma att ändras om smittspridningen i samhället minskar.

Familj och fritid

Biblioteket är öppet som vanligt.

Håll era besök korta och håll avstånd. 

Till bibliotekets information: 

Föreningslokaler är öppna för uthyrning för aktiviteter för alla åldersgrupper  

Färgelanda kommun beslutar att öppna upp uthyrning av föreningslokaler för idrotts- och fritidsverksamhet för alla åldersgrupper från och med den 21 juli 2021. Beslutet är fattat efter Folkhälsomyndighetens anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 som gäller från den 1 juli 2020. 

Mer information: 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier