Skola och barnomsorg

Mer information till berörda ges via Unikum.

Till Unikum: 

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver.

Vård och omsorg

Här hittar du som arbetar inom vård och omsorg information om covid-19:

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre:

Det här gäller för besök på vård och omsorgsboende:

• Om du har minsta symtom på covid -19 så stanna hemma.

• Vi vill att ni ringer till boendet och berättar att ni kommer på besök. Bokningar sker måndag till fredag till den aktuella avdelningen.


• Ha god handhygien, samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd skyddsutrustning som kommunen tillhandahåller.


• Håll avstånd under besöket, såväl till den boende som till personal och övriga boende.


• Vid besöket - stanna i aktuell lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.


Kontaktuppgifter till respektive boende:

Håvestensgården: 0528-567630
Solgården: 0528-567616
Lillågården: 0528-567650

2021-03-08 Korttidsboende och växelvård

Den 6 november beslutades det om ett tillfälligt besöksförbud till växelvården och korttidsboende. Besöksförbudet kvarstår tillsvidare på kommunens korttidsboende. Besöksförbudet på växelvården hävs.

2021-08-31 Daglig verksamhet på särskilt boende

Beslut taget att fortsatt hålla daglig verksamhet på särskilt boende stängt fram till och med årsskiftet. Beslutet kan komma att ändras om smittspridningen i samhället minskar.

Familj och fritid

Biblioteket är öppet som vanligt.

Håll era besök korta och håll avstånd. 

Till bibliotekets information: 

Föreningslokaler är öppna för uthyrning för aktiviteter för alla åldersgrupper  

Färgelanda kommun beslutar att öppna upp uthyrning av föreningslokaler för idrotts- och fritidsverksamhet för alla åldersgrupper från och med den 21 juli 2021. Beslutet är fattat efter Folkhälsomyndighetens anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 som gäller från den 1 juli 2020. 

Mer information: 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier