Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Den 23 november har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på max 8 personer, som regeringen tog beslut om den 20 november, ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland med start den 24 november. Den tidigare 50-gränsen gäller till och med den 23 november.

Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut innebär att regeringens tidigare beslutade undantag för sittande evenemang med 300 personer (från 1 november 2020) även fortsatt inte gäller i Västra Götaland.

Skärpta allmänna råd förlängs i Västra Götaland

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Västra Götaland.

Folkhälsomyndigheten har den 19 november tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpta allmänna råden i Västra Götaland. De skärpta allmänna råden är förlängda till den 13 december.

Smittskydd ser att smittspridningen i Västra Götaland ökar i en oroväckande fart och uppmanar att de skärpta allmänna råden ska tas på allvar.

De skärpta allmänna råden:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär en avrådan från att arrangera eller att delta på fester eller liknande sociala umgängen.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier