Här informerar vi dig som är företagare med aktuell information om åtgärder och stöd från olika aktörer till företag i samband med Covid-19. Håll er uppdaterade och följ myndigheternas aktuella information.

Behöver du akut hjälp så kan vi sätta dig i kontakt med Företagsakuten Fyrbodal. På Företagsakuten får du hjälp om du är i ekonomisk knipa. Kontakta Näringslivsenheten så sätter vi er i direktkontakt med Almi som samordnar stödet på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund. Som företagare kan du även få råd och stöd av intresseorganisationer som exempelvis Företagarna och Svenskt Näringsliv

Du är varmt välkommen att höra av er till vår Näringslivsstrateg om du har några frågor.

 Informationslänkar

Åtgärder och stöd från olika aktörer 

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-02

Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Mer och uppdaterad information om vad som gäller samt om praktiskt förfarande finns på Skatteverket hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-31

Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

Nyföretagarcentrum Västs hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-31

Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den information som lämnas här är i alla delar preliminär i väntan på att förordningen beslutas.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april.

Länsstyrelsens information om regeringens förslag för sänkta hyror.

Vår rekommendation är att om du har ett företag i en utsatt bransch och är hyresgäst kan du kontakta din hyresvärd och göra en temporär omförhandling av hyran. Det är många fastighetsägare runt om i landet som solidariskt halverar hyreskostnaderna under en period för att hjälpa sina hyresgäster att överleva.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-27

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin. Du får även tips på hur du kortsiktigt säkrar inkomster och minskar utgifter.

Du kan även följa Artifex blogg. Den är uppdaterad med tips på hur du kan ställa om ditt arbete till att bli mer digitalt.

Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex finns på Stenebyskolan i Dals-Långed/Bengtsfors, Dacapo i Mariestad och Hantverksakademin i Tibro. Artifex drivs som ett treårigt projekt med stöd från Västra Götalandsregionen.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Almi Väst bjuder in till livesända webinarium varje tisdag och fredag framåt (med några undantag) med start fredag 27 mars, klockan 15:00. Webinarierna innehåller aktuell information och fokus kommer att ligga på konkreta åtgärder och förberedelser som är viktiga att ta till i detta läge. Webinariet som leds av experter är cirka 15 minuter långa och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Exempel på områden som kommer tas upp:

 • Vecka 14 - Tillväxtverket (korttidspermittering) och moms februari samt mars - förberedelser
 • Vecka 15 - Löner, hyror, pensioner - förhandling
 • Vecka 16 - Anstånd, löner – lagstiftning
 • Vecka 17 - Deklarationer, kvartalsmoms kvartal 1 2020, periodiseringsfonder

Alla webinarier ligger i Almis kalender och fylls kontinuerligt på.

Information och anmälan 31 mars: Coronakrisen - det här bör du tänka på i april

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Connect Sverige bjuder in till AJOUR, ett livesänt aktualitetsprogram där du får kortfattade svar på hur pandemin påverkar näringslivet och vad vi kan göra för att ta oss igenom krisen så helskinnade som möjligt. AJOUR tar bland annat upp vad företag praktiskt kan göra, om hur regeringens krispaket fungerar i verkligheten och hur företagen ska hantera effekterna av det, och vad som händer sen? Medverkande gäster är erfarna och kompetenta representanter från både näringsliv, akademi och politik.

Anmälan till premiärsändningen av Connect AJOUR den 31 mars klockan 14.00-14.30

Frågeställningar som diskuteras i premiärsändningen:

 • Vad pågår just nu – både i ett mikro- och makroperspektiv?
 • Vad kan företagen i kris göra, förutom att ta lån?
 • Vad ska de företag som önskar men inte fått/får lån göra?
 • Vad ska man säga till alla de som inte får lön?
 • Hur ska regionerna agera för att ta sig ur detta?

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Turistrådet Västsverige erbjuder ett gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Utbildningen riktar sig till privata företag på Norden- och Världennivå (enligt Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen) med max 20 anställda.

Deltagande företag får finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för en anställd som deltar i utbildningen. Lönen är maximerad till 30 000 kronor per månad och maximal ersättning är 50 000 kronor per utbildningsplats. Totalt finns 200 utbildningsplatser fördelat med en betald plats per företag. Två personer på samma företag kan dela på en utbildningsplats. Även ägare är välkomna att ansöka om stöd för egen faktisk lön. Utbildningen pågår på heltid under 8 veckor från 14 april till 5 juni. 

Utbildningen kommer att behandla ämnen som gör att deltagande företag är bra förberett när det kommer bättre tider:

 • Hållbarhet
 • Värdskap
 • Marknadsföring social media
 • Utveckling av företagets hemsida
 • Evenemang
 • Utbildningen inleds med ett block där det ges hjälp med att ta del av de stödpaket som finns tillgängliga genom staten.

Villkor

Stödet betalas ut med 75 procent vid kursstart och 25 procent efter fullföljd utbildning. Utbildningen måste fullföljas för att stödet ska få behållas.

Utbildningen genomförs med hjälp av ett webbaserat verktyg vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till dator och internetuppkoppling. De webbaserade föreläsningarna genomförs cirka tre timmar per dag (förmiddagar) måndag till torsdag. Eftermiddagarna och fredagarna ägnas åt självstudier där föreläsningarna kan appliceras på företaget.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 3 april. Först till kvarn gäller.

Frågor och anmälan: marie.linde@vastsverige.com

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig.

Uppdatering 2020 04 15. Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent, vilket är en ökning jämfört med dagens max som är 60 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

På Tillväxtverkets hemsida kan du göra ett test för att se om du har rätt till stöd, använda räknetjänsten samt få svar på dina frågor.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Har du ekonomiska problem kan Företagsakuten Fyrbodal/Almi hjälpa dig genom kostnadsfri rådgivning. För att underlätta handläggningen av inkommande ärenden finns det en kontaktsida där du anmäler ditt företag. Beskriv din situation och klicka på "Skicka in dina uppgifter". Du får därefter en första kontakt med rådgivare inom 1-2 dagar.

Kontaktformulär till företagsakuten Fyrbodal (almi.se)

Almi samordnar Företagsakuten på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Om ditt företag har en omsättning på mellan 10-25 miljoner har du möjlighet att få kostnadsfri hjälp hos Connect Väst, via en ny process för företag i kris. Ett kraftfullt åtgärdspaket för att så många företag som möjligt ska kunna hålla sig flytande under denna period av osäkerhet.

Connect Västs hemsida om åtgärdspaketet (connectsverige.se/vast).

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Du som ansvarar för verksamheten på en restaurang eller ett café har ansvar för att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte förekommer utan att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Folkhälsomyndighetens hemsida om restaurang- och caféägares ansvar (folkhalsomyndigheten.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

På Verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter som är viktig för dig som är företagare. Du hittar information och länk till rätt myndighet gällande bland annat:

 • Nytt åtgärdspaket till småföretag
 • Arbetsbrist och uppsägning
 • Betalningssvårigheter, finansiering och lån
 • Nya regler vid sjukdom
 • Nya regler för restaurang, café och barer
 • Kultur och idrott
 • Export och import
 • Regionalt och kommunalt stöd

Verksamt.se:s hemsida (verksamt.se)

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-07

Support Group Network (SGN) lanserar en kostnadsfri telefonsupport, för utrikesfödda företagare i Fyrbodal som drabbas ekonomiskt av Covid-19. SGN erbjuder rådgivning och information om åtgärdspaketen samt hjälper dig till rätt kontaktperson, myndighet eller aktör.

Du når Support Group Networks telefonsupport på telefon 079-337 46 23

Supporten har öppet vardagar klockan 10:00 – 16:00

Kontaktperson Ziyad Tarek

Support Group Networks hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-15

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig.

Uppdatering 2020 04 15. Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent, vilket är en ökning jämfört med dagens max som är 60 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

På Tillväxtverkets hemsida kan du göra ett test för att se om du har rätt till stöd, använda räknetjänsten samt få svar på dina frågor.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-14

Du som ansvarar för verksamheten på en restaurang eller ett café har ansvar för att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte förekommer utan att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Uppdaterad information 2020-04-14. Folkhälsomyndigheten upplever att för stor andel restauranger, caféer och barer inte följer de riktlinjer som finns för deras verksamheter. För att öka efterlevnaden och kunna fortsätta med riktlinjer och egenkontroll kommer undersökningar genomföras om riktlinjerna följs. Om det inte fungerar kan Sverige tvingas till åtgärder kring restaurangnäringen liknade de i övriga Europeiska länder.

Folkhälsomyndighetens hemsida om restaurang- och caféägares ansvar (folkhalsomyndigheten.se).

Färgelanda kommuns lokala åtgärder

Näringslivsstrateg
Jenny Christensen
0528-567142

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier