Föreningslokaler öppnar upp för aktiviteter för unga födda 2002 och senare den 6 februari 2021


Färgelanda kommun har sedan tidigare beslutat att öppna upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare från och med den 25 januari. Beslutet är förankrat i folkhälsomyndighetens och regeringens beslut som togs den 21 januari 2021 om att främja möjligheten för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade idrotts och fritidsaktiviteter under pandemin.


Från och med den 6 februari så öppnar Färgelanda kommun även upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för unga födda 2002 och senare. 


Detta beslut är grundat i beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen riktade den 4 februari en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Men regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. I Folkhälsomyndighetens uppdatering av de nationella allmänna råden öppnar även folkhälsomyndigheten upp för att äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

Den beslutade förändringen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om beslutet gällande idrottsaktiviteter för personer födda 2002 och senare:  

Läs mer om de nationella restriktionerna som förlängs på Regeringens hemsida:

Tidigare beslut av regeringen angående idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare:  

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Information från folkhälsomyndigheten.


Enskildas ansvar
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.


Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet
• hålla avstånd till varandra
• inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
• när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
• undvika gemensamma omklädningsrum
• resa till och från aktiviteten individuellt
• utföra aktiviteten i mindre grupper
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Verksamhetens ansvar


Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten
• ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
• ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
• ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
• markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Observera att gym och sportanläggningar som är öppna för allmänheten också är skyldiga att fastställa ett maxantal mm.


Föreningar inom idrott, kultur och fritid
bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
• när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
• minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
• avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida: 

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier