Barn och unga kan spela matcher utomhus

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. 
Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.
Det är fortsatt viktigt att alla verksamheter vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta.
Smittskydd Västra Götaland har lyft att tävlingarna och matcherna ska ske utan publik och att föräldrarna inte bör delta på träning, tävling eller match.

Föreningslokaler öppnar upp för aktiviteter för unga födda 2002 och senare den 6 februari 2021


Färgelanda kommun har sedan tidigare beslutat att öppna upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare från och med den 25 januari. Beslutet är förankrat i folkhälsomyndighetens och regeringens beslut som togs den 21 januari 2021 om att främja möjligheten för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade idrotts och fritidsaktiviteter under pandemin.


Från och med den 6 februari så öppnar Färgelanda kommun även upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för unga födda 2002 och senare. 


Detta beslut är grundat i beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen riktade den 4 februari en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Men regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. I Folkhälsomyndighetens uppdatering av de nationella allmänna råden öppnar även folkhälsomyndigheten upp för att äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

Den beslutade förändringen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om beslutet gällande idrottsaktiviteter för personer födda 2002 och senare:  

Läs mer om de nationella restriktionerna som förlängs på Regeringens hemsida:

Tidigare beslut av regeringen angående idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare:  

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Information från folkhälsomyndigheten.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter bör därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta, anser Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida: 

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier