Föreningslokaler öppnar upp på nytt den 25 januari för aktiviteter för barn födda 2005 och senare

Färgelanda kommun har beslutat att öppna upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktivitet för barn födda 2005 och senare från och med den 25 januari. Beslutet är förankrat i folkhälsomyndighetens och regeringens beslut som togs den 21 januari 2021 om att främja möjligheten för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade idrotts och fritidsaktiviteter under pandemin.

Folkhälsomyndigheten skriver följande:
”Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och
rekommendationer följas.”

Läs mer om beslutet: 

Information om Coronakrisen för föreningar beslutad den 8 december

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. beslutades den 8 december 2020, träder i kraft 14 december 2020. 

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:
1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Föreningar m.m


För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter


1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier