Information om evenemang, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen minskar. Därför införs nästa steg i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Från och med 1 juli höjs deltagartaken ytterligare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang. Fler tillåts också att delta i demonstrationer. I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster tillåts 50 personer. Särskilda regler införs även för mässor.

Det är viktigt att komma ihåg att många av de tidigare restriktionerna fortfarande gäller trots att lättnader införts. Nedan är en sammanställning av hur många deltagare som är maximalt tillåtet för olika sammankomster från och med 1 juli.


I lokaler, utrymmen eller områden som hyrs ut för privata sammankomster få deltagarantalet högst uppgå till:

50 personer.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning få högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisade
  sittplatser. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av
  dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.

 • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna
  anvisas en sittplats.

 • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisade
  sittplatser.

 • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och
  deltagarna anvisas en sittplats.

 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar
  utomhus i form av motionslopp eller liknande.

 • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om vilka begränsningar som gäller för olika verksamheter enligt den tillfälliga covid-19-lagen:

Information på arabiska 

الحد ال قص لعدد المشارك ي التجمعات الخاصة.  سمح لـ ُ ي 50 ي  ي شخص المشاركة ف القاعات ا ل  الفعاليات الخاصة ف مستأجرة .  التجمعات العامة والمناسبات العامة.  سمح لـ ُ ي 50 بالفعاليات الداخلية بدون مقاعد مخصصة للجلوس . ً مشاركا سمح لـ ُ ي 300 مشارك بالفعاليات الداخلية ذات المقاعد المخصصة للجلوس . سمح لـ ُ ي 600 مشارك بالفعاليات الخارجية بدون مقاعة مخصصة للجلوس . سمح ل ـ ُ ي 3000 مشارك بالفعاليات الخارجية ذات المقاعة المخصصة للجلوس . سمح لـ ُ ي 900 منطقة البداية والنهاية للمسابقات الرياض ي ي نفس الوقت ف ي ف ً رياضيا شكل سباقات التمرينات ي ة الخارجية ف او ما شابه ذلك . سمح لـ ُ ي 1800 المظاهرات الخارجية . ي  شخص المشاركة ف   لقانون كوفي د ً م

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier