Besöksförbud på särskilt boende

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona.

Med denna anledning har ordförande i socialnämnden tillsammans med presidiet fattat beslut att införa besöksförbud på samtliga särskilda boenden i Färgelanda kommun. Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Undantag för bokade besök kan göras för nära anhörig, för att boka besök kontaktas respektive äldreboende. 

Beslutet gäller från 13/11-2020 till och med 15/12-2020. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

Håkan Gusteus
Ordförande, socialnämnden

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier