Skola och barnomsorg

Till Unikum: 

2021-05-12 Valboskolan årskurs 7-9 preliminär planering från vecka 20 fram till sommarlovet.

En preliminär planering från vecka 20 fram till sommarlovet är fattad för Valboskolan årskurs 7-9. Beslutet baseras på den fortsatt höga smittspridningen i Färgelanda kommun och rekommendationerna gällande att undvika trängsel i skolan och i samhället i övrigt. Beslutet är fattat av barn och utbildning nämndens ordförande.

Vecka 20

Årskurs 7: Fjärr- och distansundervisning

Årskurs 8 och 9: Närundervisning på plats i skolan

Vecka 21

Årskurs 8: Fjärr- och distansundervisning: åk 8

Årskurs 7 och 9: Närundervisning på plats i skolan

Vecka 22

Årskurs 7: Fjärr- och distansundervisning

Årskurs 8 och 9: Närundervisning på plats i skolan

Vecka 23

Årskurs 7, 8 och 9: Närundervisning på plats i skolan

Måndag 7/6 : aktiviteter på olika håll

Tisdag 8/6 : skolavslutning årskurs 7 och 8

Onsdag 9/6 : skolavslutning årskurs  9

Information skolavslutningar för årskurs 7-9.

Avslutningarna sker på liknande sett som förra året, årskurs 7 och 8 har skolavslutning på tisdagen den 8 juni och den 9 juni har endast årskurs 9 skolavslutning.

Länk till Folkhälsomyndigheten angående skolavslutningar: 

Denna plan kan komma att ändras om smittläget ändras eller om det kommer nya direktiv.

Mer information till berörda ges via Unikum

 

2020-12-03 Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Beslut har tagits om att följa Folkhälsomyndighetes rekommendation att även symptomfria barn som går i förskola och skola, ska stanna hemma om man har en familjemedlem som har fått konstaterad Covid-19. Detta gäller fr.o.m. 201201.Mer info till berörda finns på vår vanliga informationskanal Unikum.

Vård och omsorg

2021-03-05 Lättade restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende

Nu är de äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden färdigvaccinerade mot covid -19. Det innebär att restriktionerna för besök nu ändras från och med 8 mars. Anhöriga får då besöka de äldre inne i deras lägenheter under förutsättning att man är frisk, bokar sitt besök i förväg, håller avstånd och använder den skyddsutrustning kommunen tillhandahåller.
Förutsättningen för de lättade restriktionerna är att alla besökare fortsätter att ta ansvar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Precis som tidigare är det viktigt att först ringa till boendet och meddela att man ska komma, och att man undviker gemensamma utrymmen.


Det här gäller för besök på vård och omsorgsboende från 8 mars

• Om du har minsta symtom på covid -19 så stanna hemma
• Vi vill att ni ringer till boendet och berättar att ni kommer på besök. Bokningar sker måndag till fredag till den aktuella avdelningen
• Ha god handhygien, samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd skyddsutrustning som kommunen tillhandahåller.
• Håll avstånd under besöket, såväl till den boende som till personal och övriga boende.
• Vid besöket - stanna i aktuell lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.


Kontaktuppgifter till respektive boende:
Håvestensgården: 0528-567630
Solgården: 0528-567616
Lillågården: 0528-567650

2021-03-08 Korttidsboende och växelvård

Den 6 november beslutades det om ett tillfälligt besöksförbud till växelvården och korttidsboende. Besöksförbudet kvarstår tillsvidare på kommunens korttidsboende. Besöksförbudet på växelvården hävs.

2020-11-20 Daglig verksamhet på särskilt boende

Den 6 november beslutades det att tillfälligt pausa daglig verksamhet för äldre. Då Sverige fortfarande har mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona är daglig verksamhet för äldre fortsatt pausad tillsvidare. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade.

Familj och fritid

Öppna förskolan och baby cafét

Öppna förskolan och babycaféet är stänga tills vidare på grund av covid-19. 

Biblioteket är öppet

Max 35 personer i lokalen.
Håll era besök korta och håll avstånd. 

 Till bibliotekets information: 

Föreningslokaler öppnar upp för aktiviteter för personer födda 2002 och senare den 6 februari 2021

Färgelanda kommun har sedan tidigare beslutat att öppna upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare från och med den 25 januari. Beslutet är förankrat i folkhälsomyndighetens och regeringens beslut som togs den 21 januari 2021 om att främja möjligheten för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade idrotts och fritidsaktiviteter under pandemin.

Från och med den 6 februari så öppnar Färgelanda kommun även upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för unga födda 2002 och senare.

Detta beslut är grundat i beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen riktade den 4 februari en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Men regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. I Folkhälsomyndighetens uppdatering av de nationella allmänna råden öppnar även folkhälsomyndigheten upp för att äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.


Den beslutade förändringen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer gällande föreningsinformation: 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson.
0528-567126
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier