2020-09-29 Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre tas bort 1 oktober

Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på särskilda boenden för äldre från och med den 1 oktober 2020. Det är folkhälsomyndigheten som har undersökt effekten av besöksförbudet och bedömt att besöksförbudet nu kan upphöra. Folkhälsomyndigheten påtalar fortfarande behovet av att skydda personer i riskgrupp för covid-19. Färgelanda kommun har skapat riktlinjer för hur besök på särskilda boenden ska gå till för att förebygga och begränsa smittspridning när boendena öppnar för besökare. Information om hur besöken ska gå till finns under, ”Besök på särskilda boenden för äldre”.

2020-09-01 Daglig verksamhet och aktiviteter på särskilt boende

Sverige har fortfarande mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas tom 2020-09-31. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-08-17 Daglig verksamhet och aktiviteter på särskilt boende

Sverige har fortfarande mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas  tom 2020-08-31. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-06-16 Besöksförbud på särskilt boende

Sverige befinner sig fortfarande mitt i en global pandemi, det finns tecken på att utbrottet i Sverige börjar mattas av på vissa ställen men utvecklingen kan inte tas för given. Äldreboenden i Sverige har drabbats kraftigt, därför är det fortfarande av stor vikt att vi ser till att minska samt förhindra smittspridning. Det nationella besöksförbudet som trädde i kraft 1 april 2020, kommer att förlängas till och med 31 augusti, 2020. Regeringsbeslutet är en av de tuffa åtgärder som behöver ligga för att förhindra smittspridning.

Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-05-28 Daglig verksamhet och aktiviteter på Särskilt boende

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare två veckor och är giltigt tom 2020-08-17. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-05-20 Besök på särskilt boende och LSS boende - utomhus

Vi vill börja med att rikta ett stort och hjärtligt TACK till dig för allt stöd och all förståelse och respekt som du har visat sedan pandemin bröt ut i Sverige.

Vi har enorm respekt för vad besöksförbudet kan innebära för dig som närstående, att inte kunna träffa personen du håller kär. Den här pandemin har ställt allt på sin yttersta spets och tvingat oss att ändra våra liv för att begränsa smittspridningen.

Vi vill fortsätta att följa regeringsbeslutet om besöksförbud på våra äldreboenden och myndigheters rekommendationer för att minska smittspridning och värna om de äldre som tillhör riskgrupp för covid-19.

Vi har därför valt att bygga skärmskydd till varje äldreboende och LSS-boende i kommunen som kan användas vid besök utomhus, dessa bokas genom att kontakta den avdelning som er anhörig vistas på. Besöket sker sedan utomhus och på var sida om skärmskyddet. Skärmskydden på särskilda boendena finns på plats från och med onsdag 20 maj. Skärmskydd på LSS-boendet kommer finnas på plats från och med fredag 22 maj.

Vi kan även erbjuda digitala möten där anhöriga via länk kan träffas. Även detta bokas via personal på respektive boende.

Alternativ till besök skall under inga omständigheter leda till sämre hälsa för den enskilde, därför är det viktigt att följa de riktlinjer som finns och personalens råd vid besök.

Färgelanda kommun har även fattat beslut om att all personal på äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård skall använda visir i omsorgsarbetet som kräver nära arbete från en meter eller närmare som ytligare ett steg i att minska smittspridningen.

Vi vill slutlige be dig att fortsätta visa samma respekt och omsorg som du har visat hittills. Ingen av oss är opåverkade av den här pandemin. Tack ännu en gång för visad respekt, omtanke, solidaritet och lojalitet mot fattade beslut.

2020-05-06 Daglig verksamhet och aktiviteter på särskilt boende 

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare är giltigt tom 2020-05-31. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-04-28 Besöksförbud på särskilt boende 

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Man ser nu att smittspridningen ökar även i Västra Götalandsregionen. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt införa besöksförbud på särskilda boenden även vid utomhusvistelse. Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet gäller från och med 2020-04-29 och löper två veckor fram i tiden. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-04-09 Daglig verksamhet och aktiviteter på Särskilt boende

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare en månad och är giltigt tom 2020-05-08. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-31 Nationellt beslut om besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har fattat ett beslut gällande nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Beslutet gäller från och med 2020-04-01. Beslut som tidigare fattats av Färgelanda kommun i två veckors perioder gällande besöksförbud inom äldreomsorgen är därmed inte längre giltiga. Dock är besluten fattade av Färgelanda kommun gällande daglig verksamhet och LSS fortfarande giltiga. 

Mer information om beslutet finns att läsa på bland annat krisinformation.se

2020-03-25 Just nu är det flera företag i kommunen som blivit tvungna att permittera personal till följd av Coronvirusets spridning

Har du barn på förskola och blivit permitterad gäller samma regler som för arbetssökande eller föräldralediga. Det vill säga, ditt barn har rätt att vara på förskolan upp till 15 timmar i veckan. Gör upp om placeringstid i samråd med personalen på din förskola.

Barnomsorgsavgiften

Din barnomsorgsavgift baseras hushållets sammanlagda inkomst. Om den ändras reglerar vi din avgift enligt gällande taxa. Kom ihåg att du i så fall behöver lämna uppgift ändrad inkomstuppgift till oss på områdeskontoret, maila då Annika.bandgren@fargelanda.se

2020-03-25 Daglig verksamhet och aktiviteter på Särskilt boende

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt pausa daglig verksamhet samt aktiviteter runt omkring på våra särskilda boenden. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare två veckor och är giltigt tom 2020-04-08. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-25 Besöksrestriktioner Särskilt boende, korttidsenhet och växelvård

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona. Med denna anledning har beslut tagits att tillfälligt införa besöksförbud på våra korttidsenheter och växelvårdsplatser, samt införa besöksrestriktioner på våra särskilda boende. Besöksrestriktioner finns upphängda på varje boendes entrédörr. Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Beslutet kommer därför att förlängas ytterligare två veckor och är giltigt tom 2020-04-08. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

2020-03-18 - Tillfällig distansutbildning vuxenutbildningen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Det innebär att från och med onsdag den 18 mars kommer all utbildning vid Färgelanda vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar vid Färgelanda vuxenutbildning ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Detta gäller tills vidare.

Vid frågor om distansundervisning och prov kontakta Färgelanda vuxenutbildning på tel. 0528-567 251

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier