Vård och omsorg

Besöksförbud Särskilt boende

2020-12-11

Sverige har för tillfället mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona.

Med denna anledning har ordförande i socialnämnden tillsammans med presidiet fattat beslut att införa besöksförbud på samtliga särskilda boenden i Färgelanda kommun. Beslutet är grundat med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade. Undantag för bokade besök kan göras för nära anhörig, för att boka besök kontaktas respektive äldreboende. 

Beslutet gäller från 11/1-2021 till och med 21/1-2021. Då informationen hela tiden ändras kan även beslutet förlängas eller ändras under tiden.

Håkan Gusteus
Ordförande, socialnämnden

 

Korttidsboende och växelvård 

2020-11-20

Den 6 november beslutades det om ett tillfälligt besöksförbud till växelvården och korttidsboende. Då Sverige fortfarande har mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona har dessa verksamheter fortsatt besöksförbud tillsvidare. 

 

Daglig verksamhet på särskilt boende 

2020-11-20

Den 6 november beslutades det att tillfälligt pausa daglig verksamhet för äldre. Då Sverige fortfarande har mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona är daglig verksamhet för äldre fortsatt pausad tillsvidare. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade.

Skola och barnomsorg

Till Unikum: 

2021-01-08 Valboskolan 7-9

Med anledning av den höga smittspridningen i vårt närområde kommer undervisningen på Valbo 7-9 i första hand ske på distans via fjärrundervisning fram till den 24/1. Mer info till berörda finns på Unikum.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

2020-12-03

Beslut har tagits om att följa Folkhälsomyndighetes rekommendation att även symptomfria barn som går i förskola och skola, ska stanna hemma om man har en familjemedlem som har fått konstaterad Covid-19. Detta gäller fr.o.m. 201201.Mer info till berörda finns på vår vanliga informationskanal Unikum.

Familj och fritid

Öppna förskolan och baby cafét

Öppna förskolan och babycaféet är stänga tills vidare på grund av covid-19. 

Färgelanda bibliotek och centrumhuset 

Färgelanda bibliotek och centrumhuset är stängt fr.o.m. 22 december och t.o.m. den 24 januari pga. regeringens nya restriktioner. Observera att detta kan komma att ändras.
Under tiden erbjuder biblioteket Take away, beställ via telefon eller mail och hämta utanför biblioteket

 Till bibliotekets information: 

Föreningslokaler stängda till 24 januari


Den 18 december kom regeringen med en rad skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. I linje med skärpta restriktionerna har Färgelanda kommun har beslutat att stänga föreningslokalerna som kommunen tillhandahåller fram till den 24 januari.

Läs mer om de skärpta restriktionerna inför jul och nyår på krisinformation.se: 

 

 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier