Skola och barnomsorg

Till Unikum: 

2021-03-29 Högsäter återöppnar tisdag 30e mars

Högsäter skola öppnar igen 30 mars efter samråd med smittskydd Västra Götaland.

2021-03-29 Brukskolan håller stängt för förskoleklass och klass 6 från och med tisdag den 30e mars fram till och med torsdag den 1e april

Brukskolan håller stängt för förskoleklass och klass 6 från den 29/3 fram till och med den ¼. Övriga klasser har undervisning som vanligt. Skälet till den tillfälliga delvisa stängningen är att personalbrist gör att det inte är möjligt att bedriva verksamhet.

Beslutet är fattat av ordförande av barn och utbildningsnämnden.

I de fall båda vårdnadshavare (eller den person som har vårdnaden vid ensamvårdnad) har arbeten som är samhällsviktiga ska behov av barnomsorg anmälas till fritidshemmet. Det kommer att finnas personal på fritidshemmet från kl. 6.00 på tisdag den 30 mars. Under skoltid kommer barnen som inte kan vara hemma i berörda årskurser att vara utplacerade i andra klasser. De som behöver utnyttja detta behöver ringa och anmälan detta, 0528-567 280.

Mer information till berörda finns på unikum.

Var extra vaksamma på information som kommer ut på Unikum de närmaste dagarna. Vår målsättning är att hålla förskolor och skolor öppna. Men då det beror på det aktuella smittläget är det svårt att förutse och då förändringar kan ske fort kan även beslut tas och ändras med kort varsel.

2021-03-29 Valboskolan år 7-9 förändring i närundervisnings planering

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 i Färgelanda kommun har kommunen varit i kontakt med smittskydd Västra Götaland. Beslut har tagits av barn och utbildningsnämndens ordförande att gör en förändring i planering för närundervisning för Valboskolan år 7-9.

Tidigare planering var att åk 7 och 9 skulle få närundervisning i vecka 13. På grund av rådande situation förändras planeringen enligt nedan:

v.13 (29/3-1/4) Åk 7 i skolan (åk 8,9 fjärr- och distansundervisning )

v.14 Påsklov

v.15 (12/4-16/4) Åk 9 i skolan( åk 7,8 fjärr- och distansundervisning)

Denna plan kan komma att ändras om smittläget ändras eller om det kommer nya direktiv.

Mer information till berörda ges via Unikum

2020-12-03 Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Beslut har tagits om att följa Folkhälsomyndighetes rekommendation att även symptomfria barn som går i förskola och skola, ska stanna hemma om man har en familjemedlem som har fått konstaterad Covid-19. Detta gäller fr.o.m. 201201.Mer info till berörda finns på vår vanliga informationskanal Unikum.

Vård och omsorg

2021-03-05 Lättade restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende

Nu är de äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden färdigvaccinerade mot covid -19. Det innebär att restriktionerna för besök nu ändras från och med 8 mars. Anhöriga får då besöka de äldre inne i deras lägenheter under förutsättning att man är frisk, bokar sitt besök i förväg, håller avstånd och använder den skyddsutrustning kommunen tillhandahåller.
Förutsättningen för de lättade restriktionerna är att alla besökare fortsätter att ta ansvar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Precis som tidigare är det viktigt att först ringa till boendet och meddela att man ska komma, och att man undviker gemensamma utrymmen.


Det här gäller för besök på vård och omsorgsboende från 8 mars

• Om du har minsta symtom på covid -19 så stanna hemma
• Vi vill att ni ringer till boendet och berättar att ni kommer på besök. Bokningar sker måndag till fredag till den aktuella avdelningen
• Ha god handhygien, samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd skyddsutrustning som kommunen tillhandahåller.
• Håll avstånd under besöket, såväl till den boende som till personal och övriga boende.
• Vid besöket - stanna i aktuell lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.


Kontaktuppgifter till respektive boende:
Håvestensgården: 0528-567630
Solgården: 0528-567616
Lillågården: 0528-567650

2021-03-08 Korttidsboende och växelvård

Den 6 november beslutades det om ett tillfälligt besöksförbud till växelvården och korttidsboende. Besöksförbudet kvarstår tillsvidare på kommunens korttidsboende. Besöksförbudet på växelvården hävs.

2020-11-20 Daglig verksamhet på särskilt boende

Den 6 november beslutades det att tillfälligt pausa daglig verksamhet för äldre. Då Sverige fortfarande har mycket hög risk för allmän spridning av virusinfektionen Corona är daglig verksamhet för äldre fortsatt pausad tillsvidare. Detta med visad hänsyn till våra äldre som ingår i riskgrupp för att bli smittade.

Familj och fritid

Öppna förskolan och baby cafét

Öppna förskolan och babycaféet är stänga tills vidare på grund av covid-19. 

Biblioteket är öppet

Max 35 personer i lokalen.
Håll era besök korta och håll avstånd. 

 Till bibliotekets information: 

Föreningslokaler öppnar upp för aktiviteter för personer födda 2002 och senare den 6 februari 2021

Färgelanda kommun har sedan tidigare beslutat att öppna upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare från och med den 25 januari. Beslutet är förankrat i folkhälsomyndighetens och regeringens beslut som togs den 21 januari 2021 om att främja möjligheten för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade idrotts och fritidsaktiviteter under pandemin.

Från och med den 6 februari så öppnar Färgelanda kommun även upp föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för idrotts och fritidsaktiviteter för unga födda 2002 och senare.

Detta beslut är grundat i beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen riktade den 4 februari en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Men regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. I Folkhälsomyndighetens uppdatering av de nationella allmänna råden öppnar även folkhälsomyndigheten upp för att äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.


Den beslutade förändringen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer gällande föreningsinformation: 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson.
0528-567126
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier