Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.

Särskilda rekommendationer Västra Götaland

Rekommendationerna gäller från idag, 17 februari, och till och med 14 mars 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

 • Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Mer information: 

Special recommendations in Västra Götaland from February 17
Västra Götaland Region introduces local recommendations after increased Covid-19 rates.
The following recommendations apply through 14 March:

 • Limit the number of new close contacts. Only socialise with people with whom you normally meet. If you meet others, you should avoid being close to each other. Preferably spend time outdoors, but remember to keep your distance there as well.
 • Avoid public transport, shopping centres and shops if there is a risk of congestion. Choose to shop at times when a minimal number of other people will be present in the shop. Stay in the store as short a time as possible, and preferably shop alone.
 • Refrain from unnecessary travel. If you must travel, do so as protected from contagion as possible. Wear a monouse mask when using public transport and when near contact cannot be avoided. Note, however, that masks do not replace the rule of avoiding close contact and keeping your distance.
 • Continue working at home as often as possible. Where working from home is not possible, avoid congestion in the workplace, keep your distance and try to meet as few people as possible. This applies in coffee rooms and staff rooms as well. If you have even mild respiratory symptoms, stay home.
 • Infection Control recommends continued teaching in upper secondary school with a maximum of 20 percent contact education.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige


Regeringen har den 3 februari fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder. Regleringen innehåller vissa undantag.
Förordningarna träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars.

Läs mer på regeringens hemsida: 

Regeringens frågor och svar om inreseförbud: 

Nationella restriktioner förlängs

"Svensk hälso- och sjukvård är alltjämt svårt ansträngd av pandemin, och smittspridningen av covid-19 är ännu kvar på en hög nivå. Även om det finns tendenser till att smittspridningen minskar, och över 276 000 personer fått vaccin, är det viktigt att bibehålla restriktioner och åtgärder.
Regeringen ser därför, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, behov av att förlänga ett antal restriktioner och rekommendationer. "

Läs mer på regeringens hemsida: 

Förlängningar av nationella restriktioner

21 januari 2021

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd.

Regeringen har därför beslutat att förlänga de nationella restriktioner

Läs mer på regeringen.se: 

Nya allmänna nationella råd 

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Västra Götaland. De nya råden innebär att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor.


De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:
- begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
- undvika att ingå i flera olika grupper.
-umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
-undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
-undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
-undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
- arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Den 23 november har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på max 8 personer, som regeringen tog beslut om den 20 november, ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland med start den 24 november. Den tidigare 50-gränsen gäller till och med den 23 november.

Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut innebär att regeringens tidigare beslutade undantag för sittande evenemang med 300 personer (från 1 november 2020) även fortsatt inte gäller i Västra Götaland.

 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier