Detta gäller just nu

Krisinformation.se har sammanställt de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av covid-19. Där finns även länkar till fördjupad information. Sammanställningen gäller de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Information för dig som planerar att resa

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa om vad som gäller och vad du bör tänka på när du ska resa inrikes eller utrikes. 

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning. 

I planen finns tre anpassningsnivåer, där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Vi befinner oss nu i nivå 2.

Alla anpassningar inom samma nivå behöver inte ske samtidigt.

Flera av anpassningarna i nivå 2 är beslutade och gäller från och med den 1 juli, medan andra får vänta till den 15 juli.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sidor om covid-19: 

Allmänna nationella råd 

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier