De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Läs mer: 

Special recommendations in Västra Götaland 

COVID-19 is currently widespread in our community. Västra Götaland’s regional medical officer has
issued special recommendations that apply throughout Västra Götaland.
These recommendations represent a sharpening of the Public Health Agency of Sweden’s general
guidelines (Folkhälsomyndighetens allmänna råd).

Special recommendations for Västra Götaland in different languages : 

Other language - Om covid-19 på flera språk - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se: 

Beslut: Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder och särskilda inreserestriktioner från Danmark och Norge upphör

Regeringen fattar den 24 mars beslut om en förlängning av det generella inreseförbudet och att kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävs de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Inreseförbuden förlängs till och med den 31 maj. Ändringarna börjar gälla den 31 mars.

Läs mer: 

Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder och särskilda inreserestriktioner från Danmark och Norge upphör - Regeringen.se

Nationella restriktioner förlängs

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå, de regionala skillnaderna är stora och större lokala smittutbrott förekommer. Vid en pressträff 18 mars informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen och att de nationella restriktionerna förlängs 

Läs mer på regeringens hemsida: 

Förlängda restriktioner till följd av covid-19 - Regeringen.se

Allmänna nationella råd 

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:
- begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
- undvika att ingå i flera olika grupper.
-umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
-undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
-undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
-undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
- arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Den 23 november har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på max 8 personer, som regeringen tog beslut om den 20 november, ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland med start den 24 november. Den tidigare 50-gränsen gäller till och med den 23 november.

Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut innebär att regeringens tidigare beslutade undantag för sittande evenemang med 300 personer (från 1 november 2020) även fortsatt inte gäller i Västra Götaland.

 

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anna Johansson
0528-567629
Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212
Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier