Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd- och behandlingsinsatser för dig med missbruks- och beroendeproblematik.

Önskar du erhålla någon form av stöd- eller behandlingsinsats är du välkommen att kontakta oss för ett första samtal eller för att göra en ansökan.

Vem kan få hjälp?

  • Du som är folkbokförd och bosatt i Färgelanda kommun
  • Du som har missbruks- och/eller beroendeproblematik
  • Du som har spel- och/eller sexmissbruk
  • Du som är anhörig, förälder, vän eller arbetskamrat till en person med missbruk/beroende.

Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal, vi har kognitivt och salutogent synsätt och vi arbetar systemteoretiskt. Som komplement till samtal kan vi bland annat erbjuda drogtester och öronakupunktur. Vi samverkar med andra myndigheter, vårdgivare och organisationer för att du skall få rätt hjälp.

Vi erbjuder
- (A)CRA-Community Reinforcement Approach                                                                                                          
- ÅP- Återfallsprevention
- MI- Motiverande samtal.
- HAP- Haschavvänjnings Programmet.
- CPU- Cannabisprogrammet, har fokus på familjearbete, familjeterapi, enskilda samtal med ungdomen,
- Familjesamtal och föräldrasamtal, ungdomar upp till ca 20 år.
- ASI- Addiction Severity Index, utredning.
- Nätverksmöten, nätverksarbete.
- Öronakupunktur enligt Nada-modellen. National Acupuncture Detoxification Association.
-
CRAFT- Community Reinforcement Approach and Family Training.

Hur går jag till väga?
För att ansöka hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun så kan du antingen ringa oss, skicka in din ansökan via post eller komma till kontoret och ansöka i receptionen.

Efter du har ansökt kommer du bli kallad till ett möte på Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för att få träffa en handläggare som kan bevilja en eventuell insats.

Är du anhörig till någon med missbruks- och beroendeproblematik?
Då kan du ta kontakt med Öppenvårdsenheten i Färgelanda kommun för att få stöd i situationen. Läs mer om vilka insatser som Öppenvårdsenheten erbjuder under Öppenvårdsenhetens flik.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier