Självhjälpsgrupp

Vad är en självhjälpsgrupp?

Självhjälpsgrupperna utgår ifrån tron på människors egen kraft, förmåga och vilja till förändring. I självhjälpsgrupperna möts man för att dela tankar och känslor med människor som har en liknande livssituation, vilket gör att de förstår vad det handlar om.

I en självhjälpsgrupp så får du möjlighet att prata om din livssituation, lyssna till andra i liknande sits och tillsammans kan ni ge varandra styrka och hjälp till att gå vidare.

Alla deltagare i gruppen har tystnadsplikt, det sker ingen registrering och det är kostnadsfritt att vara med.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag          08:30 – 09:30

Tisdag             08:30 – 09:00
                        15:00 – 15:30

Onsdag           08:30 – 09:30

Torsdag          08:30 – 09:30

Fredag            08:30 – 09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier