Självhjälpsgrupp

Vad är en självhjälpsgrupp?

Självhjälpsgrupperna utgår ifrån tron på människors egen kraft, förmåga och vilja till förändring. I självhjälpsgrupperna möts man för att dela tankar och känslor med människor som har en liknande livssituation, vilket gör att de förstår vad det handlar om.

I en självhjälpsgrupp så får du möjlighet att prata om din livssituation, lyssna till andra i liknande sits och tillsammans kan ni ge varandra styrka och hjälp till att gå vidare.

Alla deltagare i gruppen har tystnadsplikt, det sker ingen registrering och det är kostnadsfritt att vara med.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier