Insatser avseende missbruk och beroendeproblematik

Individ och familjeomsorgen i Färgelanda kommun välkomnar dig som behöver stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblematik.
Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig, läs då mer under Individ- och familjeomsorgen – Öppenvårdsenheten - Anhörigstöd.

Vem kan få hjälp?

  • Du som är folkbokförd och bosatt i Färgelanda kommun
  • Du som har eget alkohol- och/eller narkotikaproblem
  • Spel- och sexmissbruk
  • Du som är anhörig, förälder, vän eller arbetskamrat till en person med missbruk/beroende.

Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal, vi har kognitivt och salutogent synsätt och vi arbetar systemteoretiskt. Som komplement till samtal kan vi bland annat erbjuda drogtester och du kan få öronakupunktur. Vi samverkar med andra myndigheter, vårdgivare och organisationer för att du skall få rätt hjälp.

Vi erbjuder

-(A)CRA-Community Reinforcement Approach
-ÅP- Återfallsprevention
-MI- Motiverande samtal
-HAP- Haschavvänjnings Programmet
-CPU- Cannabisprogrammet, har fokus på familjearbete, familjeterapi, enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal, ungdomar upp till ca 20 år
-ASI- Addiction Severity Index, utredning.
-Nätverksmöten, nätverksarbete
-Öronakupunktur enligt Nada-modellen. National Acupuncture Detoxification Association
-CRAFT- Community Reinforcement Approach and Family Training.

Hur går jag till väga?
För att ansöka hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun så kan du antingen ringa oss, skicka in din ansökan via post eller komma till kontoret och ansöka i receptionen.

Efter du har ansökt kommer du bli kallad till ett möte på Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för att få träffa en handläggare som kan bevilja eventuellt bistånd.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier