Familjerådgivning

Familjerådgivningen kan hjälpa till att få en fungerande dialog. Hit kommer par, sambos, gifta, särbos, eller separerade, oavsett sexuell läggning och ursprung som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp av en samtalsledare för att nå fram till ett samförstånd. Att leva tillsammans i en relation kan innebära svårigheter vid olika tillfällen i livet. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg. Vårt mål är att skapa möjlighet till förtroendefulla samtal som underlättar förändring för er som partners.

När kontaktar man familjerådgivningen?
-När ni vill förbättra förhållandet.
-När ni har svårt att prata med varandra som par eller familj.
-När ni har svårt att hålla lusten levande för varandra.
-När er relation som par eller familj påverkas av destruktivitet, missbruk eller familjevåld.
-När du eller din partner vill separera.
-När ni som separerade föräldrar har svårt att samarbeta kring barnen.

Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

Kostnaden för familjerådgivning är 100 kr/samtalssession de första fem samtalen, dessa faktureras i efterhand, därefter är samtalen kostnadsfria om behovet kvarstår.

Ni kommer i kontakt med verksamheten via tfn 0528-567725

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier