ASI

Addiction Severity Index

Addiction Severity Index, ASI, är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för en individs alkohol- och/eller narkotikaanvändning. Intervjun täcker förutom frågor om alkohol- och narkotika även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och rättsliga problem.

Avsikten med intervjun är att kartlägga individens eventuella hjälp-/stödbehov och göra en skattning av behovet av ytterligare insatser inom de olika livsområdena. Skattningen görs dels av klienten, dels av intervjuaren. Enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård är ASI-intervjun en av de metoder som rekommenderas för bedömning av hjälpbehov samt för planering av vård- och behandlingsinsatser.

ASI-intervjun utvecklades i början av 1970-talet I USA. I Sverige används ASI-intervjun inom missbrukarvården, både inom socialtjänsten och delar av psykiatrin. Den används också inom kriminalvården och vid behandlingshem och några av Statens institutionsstyrelses (SIS) institutioner.

Användning av ASI-instrumentet kräver utbildning och behörighet och i Färgelanda kommun utförs ASI-intervjun av behörig socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten). Ca 1-2 veckor efter intervjun bokas tid för återkoppling av vad som framkommit vid intervjutillfället. Uppföljningsintervjuer sker därefter var 6:e månad.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier