MI - Motiverande samtal

MI- Motiverande samtal är en form av behandling/samtalsmetod som syftar till att stödja, utforska och stärka en individs motivation och tilltro till sin egen förmåga gällande olika typer av livsstilsförändringar, exempelvis vid missbruks- och beroendeproblematik. Målet är att hjälpa individen med dennes förändringsarbete och fokus under samtalen är individens egna tankar, utgångspunkter och uppfattningar. Behandlings-/samtalsmetoden har enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård god evidens i behandlingsarbetet för individer med missbruks- eller beroendeproblematik.

MI-samtalen bygger på en människosyn som utgår från att personen inom sig har förutsättningar att fatta egna beslut och göra egna val samt att individen själv är den som ansvarar för sin förändring.

MI- Motiverande samtal gällande missbruks- och beroendeproblematik är en insats som i Färgelanda kommun kan beviljas genom Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten). Insatsen bedrivs genom individuella träffar (ej som gruppverksamhet) och samtalens omfattning varierar beroende på den enskildes problematik.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier