CRA

Community Reinforcement Approach

CRA är en strukturerad, individuellt utformad behandlingsmetod för missbruks- och beroendeproblematik. Arbetssättet är aktivt och konstruktivt och målet är att den som genomgår behandlingen bättre och lättare skall kunna hantera vardagen och de problem som kan uppkomma inom olika livsområden. CRA-behandling är en psykosocial behandlingsform vilken enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård har god evidens i behandlingsarbetet för individer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Behandlingen bygger bl.a. på att mål formuleras inom olika livsområden och den som genomgår behandlingen kommer att få lära sig metoder för att hantera olika slags problem, inte bara gällande alkohol eller droger.

Genom CRA-behandlingen upptäcks och kartläggs ”utlösare” eller ”triggers” till missbruksbeteende såsom vilka människor, platser och saker som stimulerar suget efter alkohol eller droger och hur dessa kan undvikas eller hanteras på ett nytt sätt. Att upptäcka och utveckla beteenden som är bättre anpassade till ett drogfritt liv är den andra delen av behandlingen. De huvudsakliga strategierna i CRA är funktionsanalys (dvs. kartläggning av hur alkohol/droger används), färdighetsträning bl.a. i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och ”tacka nej-träning” samt återfallsprevention (förebyggande av återfall).

CRA-behandling är en insats som i Färgelanda kommun kan beviljas genom Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten).

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier