AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test

AUDIT är ett frågeformulär som består av 10 frågor. Metoden används inom socialtjänst, primärvård, kriminalvård etc. Med hjälp av AUDIT kan man identifiera om en person har alkoholproblem och även vilken sorts problem denne har. Det kan röra sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig alkoholkonsumtion eller ett alkoholberoende. AUDIT är ett psykologiskt test av screeningkaraktär som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård.DUDIT

Drug Use Disorders Identification Test

DUDIT är ett frågeformulär som består av 11 frågor. DUDIT-frågorna syftar till att ta reda på konsumtionsmönster och narkotikarelaterade problem av olika slag. DUDIT kan vara av värde för att identifiera de som ser ut att ha ett problem med narkotikamissbruk eller beroende och för att utesluta de som inte har sådana problem. DUDIT har utvecklats med tanken att metoden skall användas i skolor, primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och andra miljöer. DUDIT är ett psykologiskt test av screeningkaraktär som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier