CRAFT

Community Reinforcement and Family Training


”Den anhörige är inte orsak till problemet
men kan vara en del av lösningen”


CRAFT är ett strukturerat, individuellt utformat och problemfokuserat program för anhöriga till alkohol-, narkotikaberoende/-missbrukare. Arbetssättet är aktivt och konstruktivt och målet med programmet är att förbättra den anhöriges livskvalitet, såväl känslomässigt, fysiskt som relationsmässigt etc. Detta oavsett om den beroende/missbrukande är i behandling eller ej.

Programmet består av 12 sessioner/träffar (ca 1 timme/gång) och bedrivs genom individuella träffar (ej som gruppverksamhet).

CRAFT-programmet är en insats som i Färgelanda kommun kan beviljas genom Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten).

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier