När du inte kan betala dina skulder


1. Betala löpande räkningar som hyra, barnomsorg, telefon, el, TV-licens och hemförsäkring.

2. Kan du öka inkomsterna; byta jobb eller jobba heltid? Eller minska utgifterna; billigare bostad, el, telefonräkning, kollektivtrafik?

3. Räntefrysning/räntesänkning eller amorteringsfrihet/omläggning av lån.

4. Blir du krävd på en skuld efter flera år, skall du inte bara betala den. Den kan nämligen vara preskriberad. Ring upp fordringsägaren och hör efter innan. För att den skall vara preskriberad gäller bl.a. att du inte skall ha betalat någon del av skulden under tiden eller att fordringsägaren inte har hållit liv i den genom att inte skicka ut påminnelser om den.

Preskriptionstider:
Banklån (löpande skuldebrev) 10 år (Kan förlängas genom att skicka påminnelse t.ex)
Rättegångsskulder 10 år (Kan förlängas)
Skatter 5 år (Kan i vissa fall förlängas)
Böter 5 år (Förlängs inte)
Hyror 2 år (Kan förlängas)
Räkningar, kreditkortsskulder 3 år (Kan förlängas)
Skulder till kommunen 3 år (Kan förlängas)

5. Alla handlingar som rör ekonomin måste sparas.

6. Utnyttja inte mer av de krediter du redan har. Klipp sönder dina kontokort och återsänd dem till respektive fordringsägare.

7. Kontakta fordringsägarna (långivarna/borgenärerna) till de skulder som du inte kan betala. Ring så fort som möjligt. Anteckna namnet på dem som du talar med.

8. Om något lån/fordran gått till en inkassobyrå (ombud för fordringsägaren) kontakta då byrån genast. Annars går fordran vidare till Kronofogdmyndigheten. Då tillkommer ytterliggare kostnader för avgifter och eventuell dröjsmålsräntor. Fastställs skulden hos Kronofogden får du dessutom en betalningsanmärkning.

9. Försök istället att komma fram till en nu betalningsplan enligt din betalningsförmåga.

10. Börja med att göra en budgetsammanställning. Fyll i uppgifter om dina inkomster och utgifter för en månad. Räkna ut ditt betalningsutrymme. Det är den summan som blir över när du dragit bort utgifterna från inkomsterna (utan att räkna med inbetalningar på lånen). Fördela sedan betalningsutrymmet proportionerligt till alla fordringsägare. Den som har störst fordran får mest av betalningsutrymmet.

Handläggare
Jeanette Adolfsson Karlsson
0528-567 645

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier