Liten ordlista


Betalningsföreläggande
Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Betalningsplan
Vid en skuldsanering ska en betalningsplan fastställas. Planen löper normalt under fem år. Av betalningsplanen framgår när och med hur mycket borgenärerna ska ha betalt.

Betalningsutrymme
Det belopp som överstiger förbehållsbeloppen och som normalt fördelas proportionerligt till var och en av fordringsägarna.

Borgensman
En person som ingått borgen dvs. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar.

Borgenär
Annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar.

Förbehållsbelopp
Det belopp du har rätt att behålla för ditt och din familjs uppehälle vid utmätning av inkomst.

Skuldsanering
Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period upphör betalningsansvaret för resten av skulderna.

Solidariskt betalningsansvar
Förpliktelse för var och en av flera som gemensamt är betalningsansvariga att vid krav betala hela beloppet.

Utmätning av lön
Kronofogdens beslut om att pengar ska dras direkt från din inkomst.

Handläggare
Jeanette Adolfsson Karlsson
0528-567 645

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier