Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Individ- och familjeomsorgen tillämpar tidsbokning för ansökan gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och ansökan görs företrädesvis vid personligt besök hos socialsekreterare. För tidsbokning kontakta handläggare på telefontiden måndag-fredag kl. 08:30-09:30.

Tillsammans med besked om den bokade tiden får du en ansökningsblankett samt information om ansökan hemskickad. Ansökningsblanketten skall Du fylla i och ta med till besöket. För att kunna bedöma om du är berättigad görs en utredning och för det behövs en hel del uppgifter om dig och din familj. Om du är sammanboende eller gift räknas era gemensamma inkomster och utgifter.

Följande handlingar skall bifogas din ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd:

- Legitimationshandlingar
- Hyreskontrakt eller fastighetshandlingar i form av lån och lånekostnader om Du/Ni är fastighetsägare. Uppgifter om driftskostnader, t ex el, vatten, försäkring, sotning, renhållning samt information om ev. skattejämkning.
- Inkomstuppgifter för de tre senaste månaderna, t ex lönespecifikation, uppgift om utbetald pension, sjukpenning/sjukersättning, bostadsbidrag, studiemedel, arbetslöshetskassa, barnbidrag, föräldrapenning eller underhållsstöd

Du/Ni skall ha med uppgift om alla typer av inkomster och bidrag

- Verifikationer/kvitton på de utgifter Du/Ni haft motsvarande 3 månaders period, t ex hyra, el, läkarvård osv. - Kopia på deklaration och skatteberäkning samt besked om slutlig skatt - Handlingar ang. samtliga banktillgångar, allemansfonder, pensionssparande, aktier, obligationer m.m. Bankkontoutdrag för de 3 senaste månaderna - Handlingar ang. andra tillgångar; båt, hus, bil, husvagn m.m.

Om Ni har/har haft företag:

- Samtliga momsdeklarationer för föregående år i original, d.v.s. tolv (12) stycken. Om Ni ej är skyldig att betala moms – medtag då Skattemyndighetens beslut ang. detta

Vid arbetslöshet:

- Information om kontakterna med Arbetsförmedlingen - Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen - Förteckning över sökta arbeten

Vid sjukskrivning:

- Läkarintyg - Beslut om ev. sjukpenning från Försäkringskassan - Uppgifter om skulder, t.ex. kontokort och banklån
Vid ditt besök kan handläggaren be dig att komplettera med andra upplysningar än ovanstående.
Utifrån socialtjänstlagen kan vissa uppgifter kontrolleras hos försäkringskassa, arbetsförmedling och A-kassa. Övriga kontakter tas efter medgivande. Om man inte kan uppvisa verifikationer, inte lämnar fullständiga upplysningar eller inte medger kontroll, försvåras utredningsarbetet och detta kan innebära grund för avslag. Man är skyldig att anmäla om inkomsterna förändras.

Försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och utbetalas enligt omsorgsnämndens riktlinjer.
Normen för försörjningsstödet är en summa som skall täcka de vanligaste utgifterna i hushållet. Normen består av två delar. Dels personliga kostnader som avser varje persons utgifter för livsmedel, kläder/skor, fritid/lek samt hygien. Dessa läggs samman till en summa för hushållet.
Normer för detta redovisas i nedanstående tabell i kronor/månad.
 

Vuxna

Barn och ungdomar

Ensam-stående

Sam- boende

Under 1 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-18 år

19-20 år

 

 

2830

5120

1670

1900

1560

1900

2130

2440

2740

2770

Den andra delen består av gemensamma hushållskostnader och avser bl.a. utgifter för dagstidning, telefon, tv-licens samt förbrukningsvaror för rengöring och skötsel av ett hem. Summan beror på hushållets storlek.
Normer för hushållskostnader redovisas nedan.
 

Antal

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

7 pers

Kr/mån

890

1000

1260

1440

1640

1870

2040

Utöver norm kan även ekonomiskt bistånd för kostnader gällande boende, hushållsel, barnomsorg, umgängesbarn, hemförsäkring och fackföreningsavgifter beviljas. Andra utgifter för din livsföring i övrigt, såsom tandvård, glasögon, arbetsresor, läkarvård och receptbelagd medicin kan prövas särskilt. Du kan också, om särskilda skäl föreligger, få hjälp med kostnader för hemutrustning, spädbarnsutrustning och begravning m.m.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Ansökningsblanketter

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier