Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd

På IFO Färgelanda kommun kan du ansöka och få prövning av rätten till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd eller annan form eller rådgivning och stöd i frågor som rör enskildas och familjers försörjning.

Rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att Du inte kan tillgodose Ditt behov på annat sätt t.ex. genom förvärvsarbete. Den enskilde har ett eget ansvar att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning. Färgelanda kommun tillämpar den riksnorm som finns vid beräkning av socialbidrag. Socialtjänstlagen säger att biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

 

Så här utreds behovet

 

Du måste kunna styrka alla de uppgifter som rör Dina ekonomiska förhållanden. För att underlätta handläggningen av ett ärende vill vi be Er ta med inkomstuppgifter för tre månader tillbaka såsom lön, A-kassa/ALFA-kassa, studiemedel, utbildningsbidrag, sjukpenning, besked om sjukbidrag, besked om pension, bostadsbidrag samt bidragsförskott/underhållsbidrag.

 

Ta även med kvitton och räkningar på fackavgift, hyra osv. Bor Du i egen fastighet, ta med lånehandlingar och handlingar som styrker driftskostnader som t.ex. avgift för uppvärmning, sophämtning, vatten och avlopp, villaförsäkring osv.

 

Bor Du i hyreslägenhet tar du med hyreskontrakt/hyresavi. Är Du arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste Du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Du bör därför ta med dig besökskort från arbetsförmedlingen. Den som gör utredningen har rätt att kontrollera de uppgifter Du lämnar hos försäkringskassan och arbetslöshetskassan.

 

Krav för bistånd

 

Socialnämnden kan begära att man deltar i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  Man kan förlora rätten till bistånd om man avböjer att delta eller utan godtagbara skäl uteblir från verksamheten.

 

Utbetalning

Beviljas ansökan om försörjningsstöd betalas pengarna normalt inte ut vid besöket. De skickas via bank och beräknas finnas på Ditt konto inom 2 dagar efter utbetalningen.

 

MINNESLISTA
(att ta med sig vid första besöket)

-           Blanketten "Ansökan om ekonomiskt bistånd" ifylld och färdig finns i entrén IFO

-           Inkomstbesked från alla familjemedlemmar för de senaste tre månaderna

-           Hyreskontrakt

-           Hyresavi

-           Elräkning, specificerad elräkning

-           Läkar- och medicinkvitton

-           Övriga räkningar du önskar hjälp med

-           Stämpelkort från Arbetsförmedlingen

 Information om ekonomiskt bistånd från Socialstyrelsen 

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier